Ektopisk Benbildning, Armbåge

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Ectopic bone formation

BAKGRUND

Definition

Benbildning på oönskad lokalisation, som interfererar med armbågsfunktionen.1

Etiologi

Orsaken är inte okänd. Tillståndet uppkommer efter trauma mot armbågen, vid skallskador, vid omfattande brännskador, vid operation i sent skede
efter trauma, långvarig immobilisering samt passiv rörelseträning.1

Patoanatomi

Bennybildningen kan vara mycket utbredd.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever rörelseinskränkning och funktionsbortfall. Symtomen uppkommer framför allt efter trauma.1

Tecken

Rörelse: Rörelseinskränkning.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Fynd: Röntgen vanligen ger diagnos.1

Datortomografi (DT)

Indikation: DT utförs för prreoperativ kartläggning.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen beror på patientens symtom.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Lindriga symtom som inte påverka armbågsfunktionen markant.
Metod: Rörelseträning med hjälp av fysioterapeut.

Operativ Behandling

Indikation: Påverkan av armbågsfunktionen vid manifest nybildning av ben.1 Dock bör man avvakta i 6-9 månader innan operation då svullnaden i mjukdelarna bör gå ner samt att risken för att ingreppet ska leda till ny ektopisk benbildning minskar med viss fördröjning.1
Metod: Excision av ektopiskt ben samtidigt som mjukdelskontrakturer löses.1
Postoperativ behandling: Tidig rörelseträning är viktigast. NSAID ges och ibland även lågdosstrålning för att motverka recidiv.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Recidiv kan förekomma.1

Prognos

De flesta patienter får med icke-operativ behandling nedsatt rörlighet i armbågen, men sällan så svåra besvär att de kräver operation. Oftast kan
rörligheten förbättras efter operation, men vanligen inte till normal rörlighet.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.