Eminentiafraktur, Bakre (Barn)

Synonymer
Slitfraktur genom bakre korsbandets fäste i fossa interkodyoidea, fraktur av eminentia intercondylaris posterior, avulsionsfraktur, eminentia Intercondylaris posterior
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
PCL avulsion fracture

BAKGRUND

Definition

Uppryckning av bakre korsbandets tibiala fäste (avulsionsfraktur av eminentia intercondylaris posterior).

Epidemiologi

Sällsynt tillstånd.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och oförmåga till gång.

Tecken

Inspektion: Svulllnad.
  • Eftersom det bakre korsbandet ligger extrasynovialt måste inte bakre korsbandsskador åtföljas av hemartros.
Rörelse/rörelseomfång: Bakre draglåda är ofta postitiv, framför allt vid stabilitetstestning i narkos.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Frontal (AP)-, lateral-, patellaaxialbild.
  • Det losslitna fragmentet ses bäst på sidobilden. Man kan se ett (eller flera) fragment baktill i leden.
  • På AP-bilden ser man att det inte rör sig om fabella.
Fynd: Påvisar fraktur. Det kan vara svårt att utesluta att fragmentet utgörs av ett ostekondralt frakturfragment.

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Liten dislokation (< 2 mm).
Metod: Gips under 4 (-6) veckor.

Operativ Behandling

Indikation: Större dislokation (> 2 mm).
Metod: Öppen reposition av fragmentet samt intern fixation med stift eller osteosuturer (MITEC-ankare).
  • Dorso-medial incision med 90° flekterat knä men det är svårt att få en god reposition och en god fixation p.g.a. att det är trångt och detta oavsett om man väljer osteosutur genom horisontella borrhåll till tibias framsida eller stift.
Postoperativ behandling: Gipsbehandling under 4 (-6) veckor.
Uppföljning: Stiften bör inte tas bort då de sitter djupt och inte ger upphov till besvär.

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.