Enchondrom

Synonymer
Chondrom, enchondrom
Andra stavningar
Kondrom, enkondrom
Latin/Grekiska
Enchondroma
Engelska
Enchondroma

BAKGRUND

Definition

Intraosseös brosktumör (rest av hyalinbrosk).1,2 

Epidemiologi

 • Står för 12-24 % av alla benigna bentumörer.2
 • Ses vanligen under 30 årsåldern.2 

Patoanatomi

 • Enchondrom är en rest av hyalinbrosk i märgkanalen av långa rörben och rörben i händer och fötter.2
 • Tumören är vanligast i fingrar.1

Associerade Tillstånd

Icke-ärvda tillstånd med multipla enchondrom: Dessa drabbar ofta den ena sidan av kroppen. Risken för sekundärt chondrosarkom är större än vid solitärt enchondrom. Maligniseringen inträffar vanligen i vuxen ålder.2
Ollier-sjukdom: Ses multipla enchondrom. Hos dessa patienter finns en risk för sarkomutveckling i 25-30 % av fallen.1,2
Maffucci-syndrom: Multipla enchondrom med mjukdelshemangiom och/eller lymfangiom. Hos dessa patienter finns en risk för sarkomutveckling i 25-30 % av fallen.1,2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Tumörerna är oftast smärtfria och hittas av en slump.2 De kan dock debutera med smärta p.g.a. patologisk fraktur, framför allt i fingrar.1,2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Fynd: Välavgränsad destruktion, ofta med förkalkningar.1 Det ses en central radiolucent lesion i metafysen med lobulära marginaler och en smal övergångszon.2 Matrixmineralisering (förkalkningar) kan vara variabel, men uppträder karakteristiskt som “ringar och bågar” och ses bäst på DT.2 Mineralisering ses vanligtvis inte i händer och fötter.2

Välavgränsad destruktion med förkalkningar metafysärt.2

Datortomografi (DT)

Fynd: Matrixmineralisering (förkalkningar) kan vara variabel men uppträder karakteristiskt som “ringar och bågar”.2 

Magnetresonanstomografi (MRT)

Fynd: Uniformt låg signal på T1-sekvensen. T2-sekvensen har en hög signal sekundärt till vatteninnehållet i hyalinbrosket med små områden med låg signal som representerar mineralisering (förkalkningar). Någon ökad signal vid kontrastförstärkning bör inte ses på MRT.2 

Behandlingsöversikt

Behandlingen består av expektans eller curettage vid symtom.2

Icke-operativ Behandling

Observation
 • Indikation: Smärtfria lesioner.2 
 • Metod: Seriella röntgenundersökningar efter 6 och 12 månader för att bekräfta att tumören inte växer.2 
 • Utfall:
  • Isolerade lesioner genomgår sällan en malign transformation.2
  • Ökande smärta, progressiv växt, endosteal skallopering, corticalisdestruktion eller en associerad mjukdelsmassa kan tyda på ett sekundärt chondrosarkom.2
Långtidsuppföljning
 • Indikation: Multipla enchondrom, Ollier-sjukdom och Maffucci-syndrom.1,2
 • Metod: Regelbunden uppföljning med slätröntgen och DT.2 Kontakta sarkomcenter angående uppföljning.

Operativ Behandling

Urskrapning (curettage) och grafting samt eventuellt intern fixation
 • Indikation: Multipla frakturer, hotande fraktur eller smärtsamma lesioner.2

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Chondrosarkom. 

Prognos

 • Enchondrom bör inte progridera eller recidivera.2
 • Isolerade lesioner genomgår sällan malign transformation.2 Större och mer proximala lesioner har störst risk för malign transformation.2 Enchondrom i handen maligniseras extremt sällan.2 

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Peabody, T. and Attar, S. (2014). Orthopaedic Oncology. 1st ed. Springer.