Epikondylalgi, Lateral

Synonymer
Epikondylit, tennisarmbåge, lateral humerusepikondylit
Andra stavningar
Epicondylit
Latin/Grekiska
Epicondylitis lateralis humeri
Engelska
Lateral epicondylitis

BAKGRUND

Definition

Lateral armbågssmärta från muskelfäste på utsidan av armbågen.1

Epidemiologi

Tillståndet ses framför allt hos individer som arbetar med tunga repetitiva rörelser såsom t.ex. snickare.

Etiologi

Etiologi är inte helt klar.1

Patogenes

Tillståndet är orsakad av repetitivt mikrotrauma i musklerna som fäster på epikondylen, speciellt extensor carpi radialis brevis.1

Patoanatomi

Det föreligger inte någon inflammatorisk process, utan förändringar är av degenerativ natur.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever en distinkt smärta och ömhet som är lokaliserad över laterala epikondylen.1 

Tecken

Palpation: Palpationsömhet över extensorursprunget vid laterala epikondylen.
Rörelse
  • Smärta vid isometrisk (mot motstånd) extension av handleden.
  • Passiv belastning och töjning mot motstånd av framför allt handleds-, och fingerextensorer utlöser eller förvärrar smärtan.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Typisk anamnes och klinik räcker för diagnos.

Slätröntgen

Indikation: Vid typiska epikondylitsymtom föreligger ingen indikation för röntgen. Röntgen kan utföras för att utesluta annan orsak till smärtan.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas i de flesta fall icke-operativt med fysioterapi.

Icke-operativ Behandling

Fysioterapi
Indikation: De flesta fall.1
Metod: Fysioterapi i form av stretching och excentrisk träning samt undvikande av smärtprovocerande moment.

Akupunktur
Har inget starkt evidensstöd.1

Ultraljudsledd sklerosering
Har inget starkt evidensstöd.1

Kortisoninjektion
Dessa kan ge lokala besvär i form av hudatrofi. Recidiv är vanliga, och de recidiv som uppkommer medför svårare tillstånd än före injektionen.1

Operativ Behandling

Indikation: Långvariga besvär där icke-operativ behandling inte gett tillräcklig effekt.1 Operation är dock aktuell i enstaka fall.1
Metod: Hohman-operation.1
Utfall: Operativ behandling kan inte sällan innebära en större förbättring av besvären jämfört med en steroidinjektion.1

Operationsmetod

Hohman-operation: Fästet för extensormusklerna delas vid den laterala humerusepikondylen varefter degenerativ vävnad avlägsnas och epikondylen rensas från mjukdelar.1

PROGNOS

Prognos

Besvären kan vara uttalade och långvariga. Tillståndet läker vanligtvis ut oavsett behandling men det kan ta en lång tid. En operation kortar vanligen ner tiden till besvärsfrihet.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.