Epikondylalgi, Medial

Synonymer
Epikondylit, golfarmbåge, medial humerusepikondylit
Andra stavningar
Epicondylit
Latin/Grekiska
Epicondylitis medialis humeri
Engelska
Medial epicondylitis

BAKGRUND

Definition

Medial armbågssmärta från muskelfäste på insidan av armbågen.1

Epidemiologi

  • Tillståndet är ovanligare än lateral epikondylalgi.1
  • Tillståndet ses framför allt hos individer som arbetar med tunga repetitiva rörelser.1

Etiologi

Etiologi är inte helt klar.1

Patogenes

Besvären uppkommer vid repetitiv belastning av handleds- och fingerflexorerna. Detta kan ske vid upprepade golfsvingar.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

  • Patienten upplever smärta och ibland svullnad över mediala epikondylen och från området med flexormuskulaturens ursprung. Smärtan uppkommer främst vid belastning av hand och arm. Ibland strålar smärtan i underarm, handled och axel.1
  • Inte sällan kan besvären vara associerade med påverkan på n. ulnaris.1

Tecken

Palpation: Palpationsömhet över flexormuskelursprunget vid mediala epikondylen.
Rörelse
  • Smärta vid isometrisk (mot motstånd) flexion av handleden.
  • Passiv belastning och töjning mot motstånd av framför allt handleds-, och fingerflexorer utlöser eller förvärrar smärtan.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Typisk anamnes och klinik räcker för diagnos.

Slätröntgen

Indikation: Vid typiska epikondylitsymtom föreligger ingen indikation för röntgen. Röntgen kan utföras för att utesluta annan orsak till smärtan.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas i de flesta fall icke-operativt med fysioterapi.

Icke-operativ Behandling

Fysioterapi
Indikation: De flesta fall.1
Metod: Fysioterapi i form av stretching och excentrisk träning samt undvikande av smärtprovocerande moment.

Akupunktur
Har inget starkt evidensstöd.1

Ultraljudsledd sklerosering
Har inget starkt evidensstöd.1

Kortisoninjektion
Dessa kan ge lokala besvär i form av hudatrofi. Recidiv är vanliga, och de recidiv som uppkommer medför svårare tillstånd än före injektionen.1

Operativ Behandling

Indikation: Långvariga besvär där icke-operativ behandling inte gett tillräcklig effekt.1 Operation är dock aktuell i enstaka fall.1
Metod: Hohman-operation.1
Utfall: Operativ behandling kan inte sällan innebära en större förbättring av besvären jämfört med en steroidinjektion.1

Operationsmetod

Hohman-operation: Fästet för flexormusklerna delas vid den mediala humerusepikondylen varefter degenerativ vävnad avlägsnas och epikondylen rensas från mjukdelar.1

PROGNOS

Prognos

Besvären kan vara uttalade och långvariga. De är mer långvariga och mer behandlingsresistenta än vid lateral epikondylalgi. Tillståndet läker vanligtvis ut oavsett behandling men det kan ta en lång tid. Operation medför osäkrare resultat än vid lateral epikondylalgi.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.