Extensor hallucis longus-sentransferering

Synonymer
EHL-transferering, Jones-operation, Jones-procedur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Extensor hallucis longus transfer

BAKGRUND

Översikt

Vid cavovarusfot förekommer klotåställning i stortån. Förlängd supinationsfas ger överstabilisering av metatarsale 1 som plantarflekteras. Genom windlassmekanismen sker då en extension i MTP-leden. Distala falangen flekteras kompensatoriskt och den typiska klotån utvecklas. Grundproblemet är den plantarflekterade metatarsale 1 som måste lyftas för att tån ska kunna fås på plats. Det kan göras genom en dorsal kilosteotomi proximalt på metatarsalen. Ett alternativ är transferering av extensor hallucis longus enligt Jones. Jones-operation innebär artrodes av IP-leden av hallux med EHL-transferering till collum eller caput metatarsale 1.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Ett längsgående dorsalt snitt från IP-leden till någon cm proximalt om ledhuvudet på metatarsale 1 ger tillgång till senan, som delas vid IP-leden. Senan frias hela vägen proximalt och träs genom ett borrhål tvärs igenom caput metatarsale. Hålet görs med liten trepan eller 3,2-4 mm borr. Gör en hållsutur och drag igenom senan som spänns kraftigt och sys tillbaka mot sig själv. Metatarsalen bör tryckas upp kraftigt när senan spänns för att korrektionen ska bli acceptabel. Tån brukar nu falla på plats men felställningen i IP-leden kvarstår och kräver artrodes. Den kan göras med plana ytor i rakt läge och fixation med längsgående skruv eller korsade K-trådar.1

Postoperativ Behandling

Belastad underbensgips i 6-8 veckor.1

Innehållsförteckning

1. Montgomery, F. and Lidström, J., 2004. Fotkirurgi. 1a upplagan. Stockholm: Liber.