Extravasation av Vätska

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Extravasation of fluid

BAKGRUND

Definition

Extravasation innebär att en intravenös infusion hamnat utanför kärlet.1

Epidemiologi

Barn och äldre drabbas oftare än vuxna och de är dessutom mer känsliga för skada.1

Etiologi

Orsaken är oftast att infusionsnålen inte sitter i kärlet eller kärlet har gått sönder. Vätskan hamnar då subkutant utanför kärlet.1

Patofysiologi

Beroende på ämnets egenskaper kan extravasation av vätska leda till alltifrån endast svullnad och obehag till omfattande vävnadsnekroser om ett vävnadstoxiskt ämne injiceras.1 Cytostatika, antibiotika, glukos, kalcium och kaliumlösningar kan alla ge upphovtill hudnekros om substansen hamnar utanför kärlet.1

Patoanatomi

Vanligaste lokalisationerna är på handryggen, underarmen, i armvecket samt på fotryggen.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever svullnad och värk.1

Tecken

Inspektion: Svullnad och eventuellt rodnad, blåsor och missfärgning.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Inte indicerat. 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

  • Ta reda på ämnet och omständigheterna ifråga genom att kontakta instansen där infusionen ordinerats.1
  • Många kliniker, som onkologen, har rutiner för handläggning av dessa skador.1
  • Vid tveksamhet kontakta jourhavande hand- eller plastikkirurg för diskussion.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Kan leda till omfattande vävnadsnekroser.1 Cytostatika ger ofta hud- och sennekroser men även antibiotika, glukos-, kalcium- och kaliumlösningar kan ge extravasationsskador.1

Prognos

Prognos varierar, beroende på vilket ämne det gäller och omständigheterna kring hur det hamnade extravasalt.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.