Falangfraktur, Basal (Barn)

Synonymer
Falangbasfraktur, falangbasskada
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Phalanx base fractures

BAKGRUND

Definition

Basfraktur genom mellan- och proximala falangen.
 • Mallet-finger tas upp i specifik översikt.

Patoanatomi

Lillfingret är oftast skadat.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och svullnad.

Tecken

Inspektion: Svullnad, hematom och typisk felställning, ofta med rotationsinslag, kan ses.1 
 • Rotationsfelställning: Vid knuten hand korsas fingrarna, fingertoppen på det fakturerade fingret pekar vid knuten hand inte mot scaphoideum, vilket normalt är fallet, och dessutom kan man se att naglarna vid extenderade fingrar inte ligger i samma plan.1
Palpation: Palpationsömhet över frakturen.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar fraktur.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlas primärt icke-operativt.

Icke-operativ Behandling

Indikation: Acceptabelt frakturläge.
Metod: Frakturen reponeras ofta med lätthet med flekterad MCP-led, varvid kollateralligamenten stramas åt och fixerar leden och det proximala fragmentet, varefter frakturen kan reponeras. Reposition över penna mellan fingrarna kan också försökas.1
 • Yngre barn: Fix-över-rulle, i 2-3 veckor.2
 • Äldre barn: Fixera med häfta till intillliggande finger i ett tvåfingerförband. Alternativ kan, i smärtlindrande syfte, en volar gipsskena som går upp på underarmen med handen i funktionsställning som vid U-gips ges i 2-3 veckor.1
Uppföljning:
 • Röntgenkontroll i förband/gips efter 4-6 dagar.2
 • Avgipsning på mottagningen eller i hemmet efter 2-3 veckor.2 
 • Barnet bör undvika risker 2 veckor efter att förbandet/gipset avlägsnats.2

Acceptabla Frakturlägen
Vårdprogram från ALB2
 • ≤ 10º felställning och ≤ 2 mm förkortning accepteras.
 • Ingen rotations- eller omlottfelställning accepteras.

Operativ Behandling

Indikation: Icke-acceptabelt frakturläge.2
Metod: Sluten eller öppen (via ”neutrallinjesnitt radialt eller ulnart) reposition och perkutan stiftning.2
Postoperativ behandling: Gipsskena i funktionsställning.
Uppföljning:
 • Röntgenkontroll i gips efter 4-6 dagar.2
 • Avgipsning och stiftdragning på mottagningen efter 3 veckor.2 
 • Barnet bör undvika risker 2 veckor efter att gipset avlägsnats.2

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård/slutenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2018.