Falangfraktur, Diafysär (Barn)

Synonymer
Diafysfraktur av proximala eller intermediära falangen
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Phalanx shaft fracture

BAKGRUND

Definition

Diafysär mellan- och proximal falangfraktur.

Epidemiologi

Förekommer i alla åldrar. Ofta klämskada.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar fraktur.

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Acceptabelt frakturläge.
Metod:
  • Yngre barn: Fix-över-rulle, i 2-3 veckor.2
  • Äldre barn: Volar gipsskena som går upp på underarmen med handen i funktionsställning som vid U-gips, i 2-3 veckor.2
Uppföljning:
  • Röntgenkontroll i förband/gips efter 4-6 dagar.2
  • Avgipsning på motagningen eller i hemmet efter 2-3 veckor.2 
  • Barnet bör undvika risker 2 veckor efter att förbandet/gipset avlägsnats.2

Acceptabla Frakturlägen
Barnkompendium från ALB1
  • Ingen bajonettfelställning.
  • Vinkelfelställning max 20°.
  • Ingen axial rotationsfelställning.
Vårdprogram från ALB2
  • ≤ 10º felställning och ≤ 2 mm förkortning.
  • Ingen rotations- eller omlottfelställning accepteras.

Operativ Behandling

Indikation: Icke-acceptabelt frakturläge.
Metod: Sluten eller öppen (via ”neutrallinjesnitt radialt eller ulnart) reposition och perkutan stiftning.

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.