Falangfraktur, Diafysär

Synonymer
Skaftfraktur av falangen, skaftfalangfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Phalax shaft fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur diafysära delen av en falang.1

Skademekanism

Orsakas ofta av direktvåld.1

Patoanatomi

 • Spiral- och snedfrakturer är vanligare i den proximala falangen, medan tvärfrakturer tenderar att vara vanligare i mellanfalangen.1
 • Tvärfrakturer är ofta instabila gällande sidovacklingn medan sned- och spiralfrakturer tenderar att disloceras med förkortning och rotation.1
 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och rörelseinskränkning.1

Tecken

Inspektion: Ofta typisk felställning.1
 • Rotationsfelställning och ulnar-/radialdeviation är avgörande för resultat.1
Palpation: Lokal ömhet.1

DIAGNOSTIK OCH UTREDNING

Slätröntgen

Påvisar fraktur.
 • Frakturer på basfalangen samt distala delen av mellanfalangen ger en dorsalt öppen felställning.1
 • Skador på ändfalangen och proximala skador på mellanfalangen ger en volart öppen felställning.1

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
diafysär falangfraktur
Diafysär spiralfraktur i proximala falangen dig 5 med ca 2 mm ad latus ulnart samt ca 3 mm förkortning. Frakturen opererades.
diafysär falangfraktur
 

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

 • Reponera frakturen i ledningsanestesi/IVRA. Lägg därefter stabiliserande volar skena med handen i rehabiliteringsställning.1
 • Slutbehandla vid acceptabelt läge, annars planera för operation.1
 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Odislocerad, stabil fraktur eller reponerad dislocerad fraktur.1
Metod: Stabiliserande gipsskena med handen i funktionsställning i 1 vecka, därefter tvillingförband i 3-4 veckor. Alternativt kan rörelseträning i tvillingförband påbörjas omedelbart.1
 • Dislocerad fraktur som blir stabil efter reposition (e.g. tvärfrakturer på bas- och mellanfalang) stabiliseras med handen i funktionsställning i 3 veckor, följt av 2 veckor i tvillingförband.1
Uppföljning:
 • Röntgenkontroll efter 1 vecka.1
 • Radiologisk läkning ses först efter 3 månader. Klinisk läkning innebär att frakturen är stabil och oöm.1
 

Operativ Behandling

Indikation: Instabil fraktur som förblir instabil även efter reposition.1
Metod: Sluten reposition och stiftning. Frakturen kan dock vara svår att fixera med stift samtidigt som det reponerade läget hålls, varför öppen teknik ibland krävs.1 Cerklage används aldrig på falanger,eftersom senskidan är belägen i direkt anslutning till periostet på fingrets volarsida.3
Postoperativ behandling: Gipsfixation i 3 veckor.1
Uppföljning:
 • Röntgenkontroll efter 1 vecka.1
 • Avgipsning och stiftextraktion efter 3 veckor och efter detta tvillingförband i 2 veckor.1
 
Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
diafysär falangfraktur -op
Ovannämnda fraktur opererad med 2 stift (Kapandji-teknik)
diafysär falangfraktur -op

Operationsmetod

Öppen reposition
Snittföring: Huvudsakligen dorsalt snitt som bryts över lederna, alternativt kurverad hudincision.1,3 Tillgång till proximala falangen fås genom att dela extensorsenan långsgående i medellinjen fram t.o.m. retinaklet. Var dock försiktig med extensorfästet.1
Teknik: För att nå mellanfalangen förs den gemensamma extensorsenan lateralt. Ofta får retinaklets distala del delas.1 Extensorsenan kan också klyvas på längden och frakturen friläggs därefter subperiostalt.3 Stiftning sker lämpligen med s.k. ”inside-out-teknik”.1 Detta innebär att två Kirschnerstift förs in från frakturområdet i distala fragmentet ut genom huden och backas därefter in i proximala fragmentet så att exakt frakturläge erhålls. Stiften nyps av under hudytan eller ett par millimeter utanför huden.3 Alternativt går det att stifta med ingång från metafysen.1 Ett annat alternativ är att använda miniskruvar enbart eller en platta med skruvar för att fixera frakturen. Återsuturera retinakel och sena med 5-0, icke-resorberbar sutur.1
Utfall: God stabilitet kan på detta sätt uppnås och mobilisering kan inledas redan efter några dagar.3

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
3. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.