Falangfraktur, Kondylär (Barn)

Synonymer
Trokleafraktur av proximala eller intermedi­ära falangen, trochleafraktur i mellan- eller proximala falangen
Andra stavningar
Trochleafraktur, condylär
Latin/Grekiska
-
Engelska
Condylar phalanx fracture

BAKGRUND

Definition

Trochleafraktur i mellan- eller proximala falangen.

Epidemiologi

Vanlig skada, framför allt på små barn, som klämt fingret.

Patoanatomi

 • Skadan kan omfatta hela eller del av trochlea. Dislokation är vanlig.
 • Lämnas påtaglig dislokation obehandlad leder detta, även hos små barn, till besvärande felställning av fingret och en därav betingad funktionsinskränkning. Det finns endast en tillväxt zon i falangerna och den sitter inte vid kondylen (trochlea) utan proximala änden. Remodelleringen är dess värre dålig vid dessa frakturer, även hos 2-3 åringar.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Allmänt: Påvisar fraktur. Ta flera vridbilder för bättre tolkning.
Fynd: Finger se normalt ut AP men en dislocerad kondyl kommer att ge upphov till ett dubbel-densitets-tecken (double density sign), d.v.s. dubbelkontur av kondylhuvudet, på lateralbilden.

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Acceptabelt frakturläge
Metod: Gips eller förband (fix-över-rulle) i 3 veckor
 • Det är svårt att lägga väl fungerande gipsskenor på små barns (ofta något knubbiga) fingrar
 • Det är ofta även svårt (ibland omöjligt) att bedöma frakturläget på en röntgenbild i det tunt mineraliserade skelettet genom gipset samt då fingrarna är i vägen
 • Vid minsta tveksamhet om frakturstabiliteten kan perkutan stiftning tillgripas
Uppföljning:
 • Röntgenkontroll i förband efter 5-7 dagar.2
 • Avgipsning på mottagningen efter 3 veckor.2
 • Barnet bör undvika risker 2 veckor efter avgipsning.2

Acceptabla Frakturlägen
Barnkompendium från ALB1
 • Max 20° vinkelfelställning
 • Ingen axial rotationsfelställning
 • Max 1 mm diastas och 1 mm nivåhak om frakturen går genom ledytan
Vårdprogram från ALB2
 • Ingen instabilitet eller dislocerat fragment accepteras
 • Ingen rotations- eller omlottfelställning accepteras

Operativ Behandling

Indikation: Icke-acceptabelt frakturläge.
Metod: Sluten eller öppen reposition och intern fixation med miniskruv och/eller stift.
Uppföljning: Stiften tas bort på mottagningen efter 2-3 veckor.

Kirurgisk Teknik

 • Vid behov görs först sluten reposition. Denna kan underlättas om man spetsar distala fragmentet på stiftet och använder det senare vid repositionen.
 • Vid intraartikulära frakturer lyckas inte sluten reposition alltid och då får en öppen reposition, via radialt eller ulnart snitt, tillgripas före stiftning. Vid behov sätts ett stift eller två korslagda.

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.