Falangfraktur, Kondylär

Synonymer
-
Andra stavningar
Condylär falangfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Condylar fractures of the proximal and middle phalanges

BAKGRUND

Definition

Fraktur av mellanfalangens eller proximala falangens kondylparti.

Epidemiologi

Skadan är vanlig hos idrottsutövare.1

Skademekanism

Orsakas oftast av longitudinellt våld.1

Klassifikation

London-klassifikation
Se tabell nedan.

London-klassikation1
Grad 1Unikondylär fraktur, odislocerad (stabil)Klicka för större bild: London-klassifikation
Grad 2Unikondylär fraktur, dislocerad (instabil)
Grad 3Bikondylär eller komminut fraktur
 

DIAGNOS OCH UTREDNING

Slätröntgen

Påvisar fraktur.1

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
bikondylär kondylfraktur mellanfalang
Bikondylär fraktur i mellanfalangen höger tumme, London grad 3. 18-åring som ramlat och slagit i handen.
bikondylär kondylfraktur mellanfalang

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

Reponera i ledningsanestesi och sätt en skena med handen i rehabiliteringsställning och slutbehandla från akuten vid odislocerade frakturer, annars planera för kirurgi.1
 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Odislocerad fraktur (London grad 1).1
Metod: Gipsskena i rehabiliteringsställning i 3 veckor.1
Uppföljning:
  • Frakturen är dock potentiellt instabil, varför noggrann röntgenuppföljning efter både 1 och 2 veckor krävs.1
  • Avgipsning och klinisk kontroll efter 3 veckor, följt av tvillingförband i 2 veckor.1
 

Operativ Behandling

Indikation: Dislocerade unicondylära frakturer och bicondylära frakturer (London grad 2 och 3).1
Metod: Kompressionsskruvar 1,5 (2,0) mm eller stift. Svår fraktur ofta ledande till viss rörelseinskränkning. Överväg handkirurgisk konsultation.1
  • Om kongruens i ledytan kan uppnås går det bra med sluten reposition och perkutan stiftning.1
Postoperativ behandling: Gipsskena med leden i extension.1
Uppföljning: Gips i 1 vecka följt av 3-4 veckor i tvillingförband, varefter eventuella stift kan extraheras.1

Operationsmetod

Öppen reposition
Snittföring: Dorsoulnar eller dorsoradial incision.1
Metod:
  • Tillgång till leden fås mellan extensorsena och laterala bandet, med försiktighet för att inte skada collateralligamenten eller extensorsenans fäste. Reponera därefter frakturen och fixera med stift eller skruv. För stabil 1,5 (2,0) mm skruvfixation behöver fragmentet idealiskt vara 3 gånger skruvdiametern. Välj annars 0,8 -1,0 mm stift.1
  • Vid kondylära frakturer återställs ledytan först, varefter den fixeras mot skaftfragmentet.1
  • Laterala bandet återsutureras mot extensorsenan med 5-0, icke-resorberbara suturer.1

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.