Falangfraktur, Subcapitulär

Synonymer
Subkondylär falangfraktur
Andra stavningar
Subkapitulär falangfraktur, suncondylär falangfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Subcapital phalanx fracture, phalangeal neck fracture, subcondylar phalanx fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur av subcapitulära delen av falangen.

Epidemiologi

  • Ses vanligen hos barn och framför allt hos barn i koltåldern.1
  • Skadan är ovanlig hos vuxna.1
 

Skademekanism

Hos barn ofta klämskada i kombination med traktion (i e.g. dörr).1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar fraktur.1

HANDLÄGGNING

Akut Behandling

  • Reposition samt gips vid acceptabelt frakturläge.1
  • Annars gipsskena och planering för operation.1
 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Odislocerad fraktur.1
Metod: Reposition och gipsskena med handen i rehabiliteringsställning i 3 veckor.1
Uppföljning:
  • Röntgenkontroll efter 1 vecka.1
  • Avgipsning och klinisk kontroll efter 3 veckor och därefter tvillingförband i 2 veckor.1
 

Operativ Behandling

Indikation: Vid inslagen volarplatta i leden.1
Metod: Öppen kirurgi med reposition av volarplattan och därefter stiftning av frakturen.1

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.