Femoral Anteversion (Barn)

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Femoral anteversion

BAKGRUND

Definition

Femoral anteversion är ett tillstånd karakteriserat för ökad anteversion av collum femoris relativt till femur, vilket medför en kompensatorisk inåtrotation av femur (för att caput ska ligga centralt i acetabulum) och efterföljande infothet

Epidemiologi

 • Relativt vanligt tillstånd som är den totalt vanligaste orsaken till infothet
 • Vanligare bland flickor (K:M=2:1)
 • Tillståndet är ofta ärftligt
 • Vanligtvis bilateralt
 • Ses vanligen i 3-6 års åldern
  • Tillståndet ses sällan förrän efter 3 års ålder
  • Brukar vara mest uttalat mellan 4 och 6 år
 • Assoceriat med höftdysplasi, metatarsus adductus och kongenital muskulär torticollis

Etiologi

Okänd. Uppkommer troligtvis till följd av negativ intrauterin miljö (“förpackningsstörning”) orsakat av fostrets intrauterina position

Klinisk Anatomi

Baseras på graden av anteversion av collum femoris i relation till femurkondylerna
 • Vid födseln är normal anteversion 30-40°
 • Detta minskar vanligen till normalt värde som är 15° vid skelettmognad
 • Minimala förändringar inträffar efter 8 års ålder

Predisponerande Faktorer

Familjär predisposition

Differentialdiagnoser

 • Framfotsadduktion
 • Medial tibiatorsion
 • Höftledsdysplasi

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Föräldrarna berättar om infothet under tidig barndom
 • Barnet sitter, klassiskt, i en W-postion (omvänd skräddarställning), i.e. att baken sitter på golvet och benen ligger längs med lårens utsida
 • Främre knäsmärta vid associerad tibatorsion
 • Obekväma löpsteg
 • Vid kraftig anteversion hos äldre barn så kan funktionella besvär i sport och andra dagliga aktivtet förekomma
 • Barnet kan verka lite klumpigt och ha problem med frekventa snubblingar under gång eller löpaktiviteter, p.g.a. att benen korsar varandra
 • Kan vara mer symtomatiskt hos barn med neuromuskulära tillstånd

Tecken

Inspektion:
 • Patella pekar inåt vid gång
 • Gången kan ibland vara lite klumpig
Rörelse/rörelseomfång: Ökad inåtrotation jämfört med utåtrotation i höftlederna

Evaluering av Infothet
Femoral anteversion
 • Höften testas i bukläge
 • Ökad inåtrotation som är > 70° (normalt är 20-60°)
 • Minskad utåtrotation som är < 20° (normalt är 30-60°)
 • Anteverisonen estimeras beroende på graden av inåtrotation när trochanter major är mest prominent lateralt
 • Patella inåtroterar då barnet går
Tibiatorsion
 • Lårfotvinkeln undersöks i bukläge
 • Normalvärdet hos spädbarn: Medelvärde 5° inåtrotation (intervall, -30° till + 20°)
 • Normalvärdet vid 8 års ålder: Medelvärde 10° utåtrotation (intervall, -5 ° till + 30 °)
Metatarsus adductus
 • Adducerad framfotsdeformitet, laterala fotranden bör egentligen vara rak
 • En medial mjukdelsfåra indicerar en mer rigid deformitet
 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Klinisk diagnos

Slätröntgen

Behövs vanligen inte

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: De flesta patienter
Metod: Expektans och information. Ortoser, sittrestriktioner eller fysioterpi ändrar inte förloppet
 

Operativ Behandling

Derotationell femoral osteotomi:
 • Indikation: < 10° utåtrotation (anteversion > 50°) hos ett barn som är > (8)-10 år med avsevärd deformitet som ger stora kosmetiska och funktionella besvär. Dock sällan indicerat
 • Metod:
  • Osteotomin görs vanligen i den intertrochantära nivån
  • Den nödvändiga korrigeringen kan beräknas med formeln (inåtrotation/utåtrotation)/2

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Flertal studier har inte kunnat visa någon association med degenerativa förändringar i höften och knäet vid ökad anteversion

Prognos

 • God prognos då felställningen korrigeras under hela barnets uppväxt
 • Spontan tillbakagång inträffar hos > 90% i sen barndom (fram till 10 års ålder)

Innehållsförteckning

1. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7th ed. Philadelphia: Elsevier, Inc.
2. Orthobullets.com. (2018). Femoral Anteversion – Pediatrics – Orthobullets. [Hämtat 180310]