Femurfraktur, Trochantär (Barn)

Synonymer
-
Andra stavningar
Trokantär fraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Trochanteric/intertrochanteric femur fracture

BAKGRUND

Definition

Trochantär fraktur är en proximal femurfraktur som går pertrochantärt.

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
trochantär-femurfraktur-barn
Trochantär femurfraktur.
trochantär-femurfraktur-barn

Skademekanism

Frakturna uppkommer vid högenergivåld. Patologiska frakturer kan uppkomma efter minimalt trauma.5

Patoanatomi

Flerfragmentfrakturer som ses hos vuxna är ovanliga

Klassifikation

Delbet-klassifikation
Denna klassifikation kallas även för Delbet-Colonna-klassifikation. Typindelar frakturerna efter skadans belägenhet. Klassifikationen har prognostisk betydelse.

Delbet-klassifikation av Pediatriska Höftfrakturer2,3
Typ 1Transepifyseal (transepifysär) fraktur 
 • Traumatisk fyseolys av caput femoris
Klicka för större bild:
Typ 2Transcervikal fraktur
Typ 3Cervikotrochantär fraktur (basocervikal)
Typ 4Trochantär (intertrochantär) fraktur

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och oförmåga att belasta benet.5

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Frontal (AP) av bäcken, frontal (AP) och lateral av höftled.
 • Sidbilden kan vara svår att få men är ett måste för att bedöma frakturläget.

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

Då frakturen är extrakapsulär behöver man inte dränera höftleden.

Icke-operativ Behandling

Indikation: Barn < 15 kg. Odislocerade frakturer, speciellt hos de yngre barnen och framför allt vid en tvåfragmentfraktur.
Metod: Sträck (eller gips). Sträckbehandling under 4 veckor.
Uppföljning
 • Röntgenkontroll efter 5 dagar, 4 veckor och 3 månader.
 • Barnet bör undvika risker 12 veckor efter traumat.

Acceptabla Frakturlägen
Barnkompendium från ALB1 och vårdprogram från ALB4 
 • Vinkelfelställning under 20º
 • Ad latusfelställning högst 1 cm

Operativ Behandling

Indikation: Barn > 15 kg.
Metod: Sluten reposition (vid behov) samt glidskruv och platta (Richardplatta).
 • Richardinstrumentariet finns i tre olika storlekar och med en mängd olika skruv och plattlängder för var och en av de olika grovlekarna.
 • Man får ta hänsyn till att undvika skada på tillväxtzonerna vid trochanter major och caput. 
Postoperativ behandling: Patienten får mobilisera efter några dagar men full belastning är tillåten efter 4 veckor (frakturen är någorlunda radiologiskt läkt efter cirka 4-6 veckor).
Uppföljning
 • Röntgenkontroll efter 4 veckor.
 • Osteosyntesmaterial tas ut efter 6-12 månader.
 • Barnet bör undvika risker 12 veckor efter traumat.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer

Minst risk för caput nekros.

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm.
2. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Pediatric Hip: Pediatric Hip Fractures.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
4. Barnfrakturer och luxationer i slutenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2016.
5. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan