Fibuladefekt (Barn)

Synonymer
Agenesi av fibula, fibulaagensi, fibulär hemimeli
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Fibular hemimelia, fibular deficiency

BAKGRUND

Definition

Kongenital defekt med förkortning eller avsaknad av fibula.1,4

Epidemiologi

 • Kan vara enkel eller dubbelsidig.1
 • Vanligast på höger sida.1
 • Dubbelt så vanlig hos pojkar som hos flickor.1
 • Vanligaste kongenitala defekten i långa rörben.2,3

Etiologi

Etiologin är okänd. Nästan samtliga fall är sporadiska.1
 • Associerat med sonic hedgehog-genen (SHH).2

Patoanatomi

 • Defekten kan vara total eller partiell och är ofta ersatt av stramande bindvävsstråk.1
 • Tibia är ofta böjd med konvexiteten framåt med en hudnavel över konvexitetens apex.1

Klassifikation

TIllståndet kan klassificeras enligt Achterman och Kalamchi.1,3,4
 • Beskriver tillståndet från förkortad fibula till total avsaknad av fibula.3

Achterman och Kalamchi Klassifikation4
TypManifestationerHandläggning
Typ 1A
 • En del av fibula finns kvar men proximala fibulära epifysen är distal till nivån av proximala tibiala fyse medan distala fibula är proximal till talus. 
 • Hällyft (om BLS > 2 cm)
 • Kontralateral epifysiodes
 • Benförlängning (nära benmognad)
Typ 1B
 • Partiell avsaknad av fibula (30-50%) 
 • Distala delen av fibula kan inte ge support/stöd åt fotleden
 • Kontralateral epifysiodes
 • Benförlängning
 • Supramalleolär osteotomi (för att korrigera fotledsvalgus)
 • Korrigerande fotoperation för att uppnå en stabil plantigrad fot
 • Proximal tibial osteotomi (för genu valgus)
Typ 2
 • Total avsaknad av fibula
 • Flertal Ilizarov-behandling för operationer för att utjämna benlängderna, uppnå stabil fotled, plantigradfot
 • Fotablation / amputation

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Gångsvårigheter.1

Tecken

Inspektion:
 • Klassiska tecken är ett kort ben, hudgrop över mittanteriora tibia samt equinovalgusfot.3,4
  • Benlängdsskillnad (BLS): Ofta ses kraftig BLS.2
 • Andra tecken: Ofta avsaknad av de laterala tårna samt genu valgum.4
Associerade tillstånd:2,4
 • Anteromedial tibiaböjning.
  • Vanligaste orsaken är fibuladefekt.4
 • Fotledsinstabilitet (p.g.a. kulledsformation av fotleden, sekundärt till tarsal coalitio).
 • Equinovalgusofot (med eller utan laterala strålar).
 • Avsaknad av laterala strålarna av foten.
 • Tarsal coalitio (50 %).4
 • Femurdefekt (coxa vara, PFFD).
 • Korsbandsdefekt (främre och bakre korsbandet). 
 • Genu valgum sekundärt till hypoplasi av latarala femurkondylen.3

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

 • Påvisar total eller partiell avsaknad av fibula, kulled av fotleden och avsaknad av laterala strålarna av foten.2
 • Anteromedial tibiaböjning kan vara synlig.3
 • Fossa intercondylaris femoris är vanligen grund/flack och eminentiataggarna är små/underutvecklade.3,4 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

 • Behandlingen varierar beroende på deformitetens utseende, antal strålar som saknas och förkortning av benet.1,2 Behandling kan innefatta allt ifrån ortopediska skor till amputation.2 
  • Baseras inte på delen av fibula som finns.4
 • Generellt kan man dela in behandlingen enligt Birch-behandlingsriktlinjer.3 

Birch-behandlingsriktlinjer3
ManifestationerBehandling
Icke-funktionell fotAmputation (Syme ellerBoyd)
Funktionell fot samt: 
BLS < 10 %Förlängning
BLS 10-30 %Förlängning eller amputation
BLS > 30 %Amputation

Icke-operativ Behandling

Indikation: Birch typ 1A och 1B (BLS < 6 %).
Metod: Observation/expektans med skoupphöjning, ortos.4 

Operativ Behandling

Rekonstruktion
Kontralateral epifysiodes: Indicerat vid mild BLS (< 5 cm eller < 10 %) och stabil, plantigrad fot.4
Benförlängning
 • Indikation: Plantigrad, funktionell fot med stabil fotled samt BLS  < 10 %.4
 • Teknik: Resektion av fibulareseten (anlage) för att undvika framtida fotproblem.4
Kontralateral epifysiodes samt benförlängning:
 • Indikation: Måttlig BLS (10-30 %).4

Amputation
Indikation: Birch-behandlingsriktlinjer.3
 • Kraftigt stel, deformerad och instabil fot eller icke-funktionell fot.2,4
 • Benlängdsskillnad (BLS) > 30 %.3,4
Metod: Syme-amputation (föredras framför Boyd-amputation). Vid Boyd-amputation är stumpen mer uppsvälld (bulbös) och bara cirka 1 cm längre.4
 • Amputationen utförs vid cirka 1 års ålder för att tillåta tidig protesanpassning och bättre psykosocial acceptans.
Utfall: Av patienterna ligger nöjdheten på 88 % med amputation jämfört 55 % nöjdhet vid benförlängning.4

PROGNOS

Prognos

Prognosen är bättre än vid agenesi av tibia.1

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Boyer, M. (2014). AAOS comprehensive orthopaedic review 2. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons.
4. Orthobullets.com. (2019). Fibular Deficiency (anteromedial bowing) – Pediatrics – Orthobullets. [Hämtat 190725].