Fibulafraktur, Diafysär

Synonymer
Fibulaskaftfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Fibula shaft fracture

BAKGRUND

Definition

Isolerad fraktur av diafysära delen av fibula.

Epidemiologi

Isolerad fraktur av fibulaskaftet är ovanliga. Fibulaskaftfraktur uppkommer oftare med tibiafraktur eller fotledsskada.

Skademekanism

Fibuladiafysfraktur uppkommer vanligen p.g.a. direkt trauma mot laterala underbenet, som vid en spark, till exempel vid en fotbollsmatch.2 
  • Fraktur (spiralfraktur) utan direkt trauma kan tyda på torsionsvåld av fotleden och lågenergivridvåld av tibia och på så sätt syndesmosskada (Maisonneuve).

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten har lokaliserad smärta och svullnad samt smärta vid belastning men kan gå och belasta benet.2

Tecken

Allmänt: Palpera hela underbenet och fotleden, framför allt vid indirekt skada.
Inspektion: Svullnad, hematom.
Palpation: Lokaliserad palpationsömhet.2 Eventuellt kan ett hak över frakturen palperas.2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Frontal (AP)- och lateralbild av underbenet samt fotledsbild vid misstänkt fotledsskada.
Fynd: Röntgen verifierar diagnosen.2

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Isolerad fibulaskaftfraktur (vid direkttrauma) utan associerad fotledsskada.
Metod:
  • Enbart symtomatisk behandling med belastning till smärtgräns.
  • Kan i smärtstillande syfte behandlas med underbensgips eller ortos (t.ex. Walker-ortos) till smärtförbättring eller upp mot 3 veckor. Belastning till smärtgräns.
Uppföljning: Ingen uppföljning är nödvänding. Majoriteten läker. Läkningstiden är cirka 6 veckor (mellan 4-8 veckor).2

Operativ Behandling

Indikation:
  • Frakturer associerade med fotledsskador med inkongruent fotled eller instabil syndesmos.
  • Kraftigt dislocerad fraktur.
Metod: Ställskruv (syndesmosskruv) eller platta (vid kraftigt dislocerad fraktur).

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Icke-läkning: Ovanlig komplikation p.g.a. omfattande muskelfästen.
  • Behandling: Symtomatisk icke-läkning kan behandlas med platta och eventuellt bentransplantat.

Prognos

Frakturen läker oavsett behandling.2

Innehållsförteckning

1. Rockwood, C., Green, D., Court-Brown, C., Heckman, J. and McQueen, M. (2015). Rockwood and Green’s fractures in adults. Philadelphia (Pa): Wolters Kluwer Health.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan