Fingeramputation

Synonymer
Proximal fingeramputation
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Finger amputation

BAKGRUND

Definition

Amputation av ett finger proximalt till proximala delen av distala falangen.

Skademekanism

Ofta skärskada, t.ex. knivskada eller maskinskada.1 

Patoanatomi

Muskelvävnad är känslig för anoxi och cellerna dör efter ungefär 4 timmars ischemi.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och blödning. 

Kliniska Fynd

Inspektion: Avskuret finger.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Slätröntgen är indicerat för dokumentation samt för att kartlägga skadan och omfattningen.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

 • Handläggningen beror på omfattningen av skadan, amputatets skick, skademekanism och nivå samt patientens önskemål.1
 • Amputationer på under- eller överarmsnivå är sällsynta, men allvarliga och ibland livshotande. Dessa skador ska hanteras akut och ofta i samråd med kärlkirurg och handkirurg.1

Akut Handläggning

Det är viktning att hantera en amputerad kroppsdel rätt då det kan vara avgörande för resultatet. Ett amputerat finger eller kroppsdel ska handskas på nedanstående sätt:1
 • 1. Tvätta det amputerade fingret med vatten.
 • 2. Svep in det amputerade fingret i fuktigt bandage/kompress.
 • 3. Placera i en ren plastpåse eller steril handske som försluts tätt.
 • 4. Paketet placeras därefter i en påse med en blandning av is och vatten.
  • Fingret ska inte ha direktkontakt med torr is, då detta kan medföra frysskada.
  • Vätskan ska ha en temperatur av 0 grader.

Operativ Behandling

Replantation eller revaskularisation
Indikation: Nedanstående indikation gäller såvida den amputerade delen (delarna) är av god kvalité (inte krosskadade).
 • Man bör alltid överväga replantation (oavsett amputationsnivå) vid amputation av tummen.1
 • Amputation av övriga fingrar kan vara indicerat eventuellt vid helt skarp amputationsskada eller skada på barn.2
 • Om flera fingrar har amputerats.1
 • Amputation skett genom mellanhand, handled eller underarm.1
Metod: Replantation eller revaskularisation.1
 • Replantation: Man sätter tillbaka en helt avskild kroppsdel och återställer blodcirkulationen genom att reparera artärer och vener med mikrokirurgisk teknik. Samtidigt repareras andra skadade strukturer som skelett, senor och nerver.1
 • Revaskularisation: Kroppsdelen är inte helt av utan har en hudförankring med intakta vener. Artärerna är dock delade och mikrokirurgisk teknik krävs för att återställa blodflödet.1

Sårrevision
Indikation: Amputationer på ett enstaka finger, framför allt vid kross- och klämskador samt då skadan inte är helt skarp.1
Metod: Sårrevision i fingerbasblockad. Gougetång används för att nya av benet till mjukdelsnivå.1
 • Amputation genom proximala ytterfalangen: Man utför en exartikulation genom DIP-leden. Nagelmatrix får inte lämnas. Digitalnerver måste dras ut och delas någon centimeter upp.
 • Amputation proximalt genom mellanfalangen: Man behåller falangresten om patienten kan flektera stumpen. Annars exartikulerar man genom PIP-leden med samma teknik som genom DIP-leden.
 • Amputation proximalt om PIP-leden: Man kortar med gougetång och täcker med volar lambå.

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Restsymtom: Amputationer ger alltid långdragna symtom i form av smärta, köldkänsla och hyperalgesi vid beröring.1 

Prognos

Replantation och revaskularisering kan ge mycket goda resultat, framför allt hos barn. Patienter får oftast inga funktionella besvär om något av dig. 2-5 är förkortade. En förkortad tumme ger alltid upphov till funktionella problem.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.