Fingertoppsamputation

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Fingertip amputations

BAKGRUND

Definition

Amputation av fingertoppen.

Epidemiologi

Fingertoppsskador är vanliga.2

Skademekanism

Fingertoppsskador orsakas ofta av maskiner.1

Klassifikation

Fingertoppsamputationer kan generellt delas upp i:1
 • Tvär traumatisk fingertoppsamputation.
 • Sned traumatisk fingertoppsamputationer med dorsal defekt.
 • Sned traumatisk fingertoppsamputationer med volar defekt.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och en blödande fingertopp. 

Tecken

Inspektion: Amputation av fingertopp med eller utan skada på nageln.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Kan vara indicerat för dokumentation samt för att kartlägga skadan och omfattningen av distala falangen.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

De flesta av dessa skador åtgärdas operativt och de kan åtgärdas på akuten i fingerbasanestesi. 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Liten defekt där det inte finns något ben i dagen.
Metod: Salvkompress och koksaltförband. Omläggning efter 5-7 dagar på ortopedmottagningen eller vårdcentralen.

Operativ Behandling

Indikation: Traumatiska fingertoppsamputationer med ben i dagen.1
Metod: Sårrevision i fingerbasanestesi.1 Vid amputationsskador i tummen bör man alltid försöka behålla tummens längd. Längden är av mindre betydelse vid övriga fingeramputationer.1
Utfall: Åtgärden ger oftast acceptabel mjukdelstäckning där känseln blir bättre och köldkänsligheten mindre än om man använder hudtransplantat.1

Operationsmetod

Tvär traumatisk fingertoppsamputation
 • Sårrevisionen utförs i fingerbasanestesi och eventuellt blodtomhet.1
 • Korta av benet med en gougetång till mjukdelsnivå. Ben lämnas i nivå med sårytan och omkringliggande hud tillåts växa in över den råa sårytan.1
  • Kvarvarande nagelmatrix måste alltid avlägsnas vid kortning av ytterfalang.
 • Salvkompress och koksaltförband eller annat bandagematerial som inte klibbar fast läggs på sårytan för att underlätta förbandsbyte. Omläggning efter 5-7 dagar initialt. Därefter förbandsbyte varje till var tredje dag till att såret har läkt. Läkningstiden är cirka 3-4 veckor. Läkningen kan dock ta 1-2 månader i anspråk, men resultatet blir oftast mycket gott med en väl rundad fingertopp med god känsel.2
 • Täckning med hudtransplantat (fullhud vid ren, skarpskada;delhud vid sämre bädd), kan ge en snabbare täckning av skadan, men har på lång sikt vanligtvis inga fördelar framför öppen behandling.2

Sned traumatisk fingertoppsamputationer med dorsal defekt
 • Sårrevisionen utförs i fingerbasanestesi och eventuellt blodtomhet.1
 • Korta av benet med en gougetång till mjukdelsnivå och använd den volara hudlambån för att täcka defekten, genom att sy upp volar hud. Digitalnerverna ska dras distalt och avskäras skarpt för att förhindra uppkomsten av besvärande amputationsneurom på fingertoppen.
  • Kvarvarande nagelmatrix måste alltid avlägsnas vid kortning av ytterfalang.
 • Salvkompress och koksaltförband eller annat bandagematerial som inte klibbar fast läggs på sårytan för att underlätta förbandsbyte. Omläggning efter 5-7 dagar initialt. Därefter förbandsbyte varje till var tredje dag till att såret har läkt. Läkningstiden är cirka 3-4 veckor. Läkningen kan dock ta 1-2 månader i anspråk, men resultatet blir oftast mycket gott med en väl rundad fingertopp med god känsel.2
 • Täckning med hudtransplantat (fullhud vid ren, skarpskada;delhud vid sämre bädd), kan ge en snabbare täckning av skadan, men har på lång sikt vanligtvis inga fördelar framför öppen behandling.2

Sned traumatisk fingertoppsamputationer med volar defekt
 • Sårrevisionen utförs i fingerbasanestesi och eventuellt blodtomhet.1
 • Salvkompress och koksaltförband eller annat bandagematerial som inte klibbar fast läggs på sårytan för att underlätta förbandsbyte. Omläggning efter 5-7 dagar initialt. Därefter förbandsbyte varje till var tredje dag till att såret har läkt. Läkningstiden är cirka 3-4 veckor. Läkningen kan dock ta 1-2 månader i anspråk, men resultatet blir oftast mycket gott med en väl rundad fingertopp med god känsel.2
 • Vid snedgående fingertoppsamputationer, eller vid förlust av volar hud, kan ibland en korsad fingerlambå från intilliggande finger ge hudtackning. Den transfererade huden saknar emellertid känsel, vilket är en stor nackdel.2

Lacerationer
 • Vid lacerationer med väl bibehållen angränsande hud kan en väl polstrad och sensibel fingertopp erhållas genom täckning med lokala hudlambåer sedan skelett och nagelbädd förkortats något. Nekrotiska hudkanter ska tas bort med god marginal.2
 • Om den kvarvarande nagelbädden är mycket kort kan exstirpation av nagelmatrix vara nödvändig för att undvika en besvärande nageldeformitet. Nagelbädden får aldrig sys ned för att användas som täckning av en fingertoppsdefekt, då detta ofta leder till i en besvärande klonagel.2

Amputation längre proximalt på ett finger
 • Behandlingsprincipen är densamma som vid sneda traumatiska fingertoppsamputationer med dorsal defekt.
 • Vid tvär/snedgående amputation genom distala falangen kan fingrets längd behållas med en V till Y-plastik.2
 • Vid amputation genom proximala distala falangen gör man exartikulation genom DIP-leden. Nagelmatrix får inte lämnas.

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Restsymtom: Köldkänsla (känsligt för kyla), dålig mjukdelspolstring och/eller nageldeformitet.1

Prognos

Restsymtomen är vanliga och långvariga (år). Fingret kan bli känsligt för kyla och känseln blir oftast inte normal. Huden, som är tunn och hypotrofisk, är ofta överkänslig för beröring.1 Den primära handläggningen är oftast av avgörande betydelse.2

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.