Flexor digitorum longus-sentransferering

Synonymer
FDL-sentransferering
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Flexor digitorum longus transfer

BAKGRUND

Översikt

Transferering av flexor digitorum longus en vanlig åtgärd vid plattfotskirurgi. Transfereringen av FDL får endast ses som ett komplement till andra plattfotsingrepp eftersom att tibialis posterior är 3 gånger starkare än FDL.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

FDL friläggs via ett bågformat hudsnitt nedom mediala malleolen. Senskidan ligger alldeles plantart om tibialis posterior. Kontrollera att det är korrekt sena genom att röra på småtårna. Hur långt distalt senan ska delas beror på fixationsteknik. Om senan ska träs genom ett borrhål i naviculare och sys mot sig själv, måste man frilägga långt distalt ned under naviculare där senan korsar flexor hallucis longus (knot of Henry) för att den ska räcka till. Det är enklare är att fixera mot med spetsen på naviculare, då behövs ingen ytterligare friläggning än vad som gjorts för att frilägga tibialis posterior distalt. När foten supineras och  plantarflekteras kraftigt, samtidigt som senan dras fram, får man ut största möjliga längd när senan klipps djupt ned i senskidan. Senan kan fixeras med suturankare insatt i spetsen på naviculare eller flätas in i distala tibialis posterior. Vid fixation bör foten supineras lätt för att få rätt spänning i senan.1

Postoperativ Behandling

Gips i lätt supinerat läge med belastning i 6 veckor.1

Innehållsförteckning

1. Montgomery, F. and Lidström, J., 2004. Fotkirurgi. 1a upplagan. Stockholm: Liber.