Flexor Hallucis Longus-skada

Synonymer
Flexor hallucis longus-ruptur, FHL-skada, FHL-ruptur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Flexor hallucis longus (FHL) tendon rupture

BAKGRUND

Definition

Ruptur av flexor hallucis longus.

Skademekanism

Ruptur av flexor hallucis longus uppstår vanligen i samband med en sårskada (skärskada). Spontan ruptur förekommer också relaterat till tendinos i senan.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten har en oförmåga att böja i yttersta leden i stortån.1 Patienten märker även sämre frånskjut vid gång.1

Tecken

Rörelse: Oförmåga att flektera i distala falangen i stortån.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat. 

Magnetresonanstomografi (MRT)

Kan vara indicerat vid oklara fall.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Handläggning beror på patientens fysiska krav.1

Icke-operativ Behandling

Metod: Aktuellt hos patienter med mycket låga fysiska krav.1  
Metod: Symtomatisk behandling.

Operativ Behandling

Indikation: Endast aktuellt om patienten har stora krav på fysisk förmåga.1
Metod: Primär sutur eller rekonstruktion. Vid en kombinerad skada på både flexor hallucis longus och brevis (FHB) förstärks indikationen för rekonstruktion.1

PROGNOS

Prognos

Man kan inte garantera full flexionsförmåga i IP-leden efter operation, varken vid avskärning eller bristning.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan