Flytande Skuldra

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Floating shoulder

BAKGRUND

Definition

Collum scapulae-fraktur kombinerat med ipsilateral clavikelfraktur (vissa författare anser dock att även proximala humerus ska vara frakturerad för att benämningen ska användas)
  • AC-ledsluxation med samtidig ruptur av de coracoacromiala ligamenten har också börjat inkluderats i begreppet då det funktionella resultatet är ekvivalent, i.e. en ökad instabilitet mellan humeroglenoidalleden och övriga kroppen

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

  • Behandlas initialt som vid scapulafrakturer
  • Patienten brukar läggas in då det nästan alltid rör sig om högenergiskador med stor risk för associerade skador

Operativ Behandling

Indikation: Tillståndet är i sig är inte en indikation för operativ behandling och behandlingen är kontroversiell
  • Operativ åtgärd är oftast enbart indicerat vid kraftig dislocerad fraktur enligt samma algoritm som vid scapulafrakturer, i.e. collum scapulae-fraktur med > 1 cm dislokation eller > 40° vinkelfelställning av fossa glenoidalis. Om dislokationen i scapulafrakturen är av en sådan grad föreligga oftast en kraftig dislocerad clavikelfraktur eller total ligamentruptur
  • Svår instabilitetssmärta
Metod: lnitialt fixeras den dislocerade clavikelfrakturen. Ofta reponeras scapulafrakturen indirekt vid reposition/intern fixation av calvikeln, varvid scapula inte behöver fixeras. Om så inte är fallet kan fixation av scapulafrakturen övervägas, vanligen med rekonstruktions-/anatomisk platta efter margo lateralis men vid komplexa frakturer kan  ytterligare fixation behövas
Postoperativ behandling:
  • Initialt slynga 1 vecka med omedelbar rörelseträning.
  • Träning av rotatorcuffen påbörjas efter några veckor

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.