Förlossningsskada

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Orthopedic birth injury

BAKGRUND

Definition

Skada under/efter förlossningskedet.

Epidemiologi

Vanligaste förlossningsskadan är klavikelfraktur (90 %), därefter fraktur på proximala humerus, distala femur, distala humerus, proximala femur och distala tibia.1-3 Frakturer distalt om armbåge och knäled uppkommer mycket sällan som förlossningskada.2,3

Riskfaktorer

Förstagångsförlossning, stort barn, långdragen, besvärlig förlossning samt sätesändläge.1,3
  • Intrauterina frakturer kan förekomma vid kraftigt buktrauma. Callus föreligger i dessa fall redan vid förlossningen.2,3
  • Patologiska frakturer vid artrogrypos och osteogenesis imperfecta beror på ledstelhet respektive benskörhet. Frakturerna kan vara multipla.2,3

KLINISKA MANIFESTATIONER

Tecken

Vid förlossningsskada rör barnet dåligt eller inte alls på extremiteten. Det föreligger svullnad, felställning och/eller ömhet.1-3

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Röntgen kan avslöja frakturen.

Differentialdiagnos

Skada på brakialplexus, neurologiska tillstånd och kongenitala pseudoartroser (klavikel eller tibia).1,3

Slätröntgen

Observera att endast den distala femurfysen är kalcifierad neonatalt, så en fraktur kan vara svår att visualisera. Ofta ställs diagnosen först när periostal callus bli synlig.1,3 Holland-tecken (metafysärt benfragment) kan avslöja Salter-Harris typ 2-skada.3

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen är icke-operativ.

Icke-operativ Behandling

Indikation: Alla fall.
Metod: Beror på frakturens lokalisation.1,3

PROGNOS

Prognos

God prognos tack vare stor remodelleringspotential. Eventuell förkortning kompenseras av överväxt.1,3

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2021). Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.