Frakturläkningstider

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
-

BAKGRUND

Allmänt

 • Frakturer har olika långa läkningstider beroende på ben och lokalisation.
 • Frakturer läker vanligen fortare hos barn än hos och fortare ju yngre barnet är.
  • Fysfrakturer läker på 1/2 eller 2/3 av tiden det tar för metafysfrakturer.
 • Diafysfrakturer läker på längre tid än metafysfrakturer.
 • Spiralformade frakturer läker fortare än sneda frakturer.
 • Sneda frakturer läker fortare än tvärfrakturer.
 • Komminuta frakturer tar längre tid än enkla och mindre komplexa frakturer.
 • Öppna frakturer tar längre tid än slutna frakturer.
 • Lågenergetiska frakturer läker fortare än högenergetiska frakturer.
 • En klinisk läkning kommer före röntgenologisk läkning.

Frakturläkning

Klinisk läkning:
 • Patienten har ingen smärta och ingen smärta vid belasning (vid femur- och underbensfrakturer).
 • Vid undersökning noteras ingen palationsömhet och ingen rörlighet (bryttest).
 • Barn kommer att använda armen eller benet när det är läkt.
Röntgenologisk läkning
 • Vid relativ stabilitet noters rikligt med callusbildning och utfyllnad av frakturlinjen.
 • Vid abosolut stabilitet är det svårare att se någon större skillnad förutom utfyllnad av frakturlinjen.

Genomsnittliga Frakturläkningstider Hos Vuxna
Ben/delVeckor
Clavikel6-8
Scapula6-8
Humerus, diafys8-10
RadiusDistal4-5
Diafys10-12
Ulna, diafys8-10
Scaphoideum8-12
Andra carpalben2-4
Metacarpalben2-4
Falang2-3
Sternum3-4
Costa2-3
Vertebrae24
Pelvis/sacrum8
FemurCollum femoris, per-/subtrochantär16-24
Diafys12-16
Patella4-6
Tibia, diafys10-14
Fibula, diafys6
Fotled6
Talus6-8
Calcaneus8-10
Tarsalben4-6
Metatarsalben2-3
2-3

Genomsnittliga Frakturläkningstider Hos Barn
Ben/delVeckor
Clavikel3-6
HumerusProximal/diafys2-3
Suprakondylär3 högst
Mediala/laterala humeruskondylen2-3
Mediala/laterala humerusepikondylen2
Mediala/laterala humeruskondylens epifys2-3
Armbågsluxation2 högst
Olecranon3
RadiusCaput (fys/epifys)2-3
Collum2
Diafys4-7
Greenstick2-3
Metafysär infraktion (torusfraktur)2
Distal fyseolys2-3
Metacarpale 1, fysfraktur proximala 3
Metacarpale, subcapitulär2-3
Höft, odislocerade, gipsbehandling4-6
FemurDiafys2-6 års ålder4-6
Sträckbehandling, upp till 12 års ålder3-4
Extern fixation6-8
Distal, fys/epifys4-6
Eminentia intercondyloidea5-6
TibiaProximal fys/epifys4-6
Proximal, metafys6
Diafys< 10 års ålder4-6
> 10 års ålder8-10
Distal, metafys4-6
Distal, fys/epifys4-5
Costa1-2
Bäcken3-6
Fibula, distal fys3-4
Mediala malleolen, fys4
Talus6
Calcaneus6-8
Metatarsal2-3
2

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm