Främmande Kropp, Hand

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Foreign bodies hand

BAKGRUND

Definition

Främmande kropp i handen.

Epidemiologi

Vanlig skada på en akutmottagning.1

Etiologi

Främmande kroppar kan vara fiskekrokar, trästickor, skottkulor.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta i området för främmande kroppen, framför allt då man trycker över huden.

Tecken

En främmande kropp kan vara synlig eller osynlig, palpabel eller icke-palpabel.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Slätröntgen kan vara indicerat vid osäkerhet om det finns någon främmande kropp eller om lokalisation är osäker.1 

Ultraljud (UL)

UL kan vara indicerat vid osäkerhet om det finns någon främmande kropp eller om lokalisation är osäker.1 

Datortomografi (DT)

DT kan vara indicerad vid oklara fall.1 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandling beror på hur gammal skadan är och vilken typ av främmande kropp det rör sig om.

Icke-operativ Behandling

Indikation: Kulor eller splitter lämnas ofta, såvida de inte ligger i en led.1
Metod: Ingen speciell behandling. 

Operativ Behandling

Indikation
  • Om skadan är färsk ska främmande kroppen normalt tas ut akut/subakut.1
  • Akut infektion som uppstått från hematogen smitta från äldre främmande kropp. Det kan då vara skäl för akut borttagande och dränering.
Metod: Exstirpation av den främmande kroppen. Denna extirpation kan ofta göras på akuten eller operation. Om det finns känsliga strukturer i närheten (nerver, kärl, leder) tas kroppen bort i blodtomt fält på operationsavdelning. Sy inte såret och överväg tetanus- och antibiotikaprofylax beroende på omständigheterna. Antibiotika är indicerad om skadan är i anslutning till senor eller leder.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Infektion.

Prognos

Prognosen beror på vilken typ av främmande kropp det rör sig om, samt vilka strukturer som har skadats.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.