Freiberg-sjukdom (Barn)

Synonymer
Freibergs sjukdom, Köhler-sjukdom typ 2, Köhler 2, Freiberg-infarkt
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Freiberg disease, Freiberg infraction

BAKGRUND

Definition

Avaskulär bennekros som uppstår i metatarsalhuvudet, oftast det andra metatarsalhuvudet.1,2

Epidemiologi

Tillståndet är 3 gånger vanligare hos flickor än hos pojkar.1

Patoanatomi

  • Deformiteten uppstår i metatarsalhuvudet som resttillstånd efter en avaskulär nekros av det subkondrala benet med efterföljande revaskularisering och benreparation.1
  • Ledhuvudet blir oformligt och voluminöst och uppvisar rikligt med osteofyter.1 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Symtom uppkommer i tidiga tonåren i form av smärta och lokal ömhet, speciellt efter ansträngning.1 
  • I den akuta fasen uppstår svullnad, rörelsesmärta och tryckömhet över MTP-leden.2
  • I senare skede tilltar omformningen med osteofytbildning. Rörelseinskränkningen blir mer uttalad liksom trycksmärta både över och under leden. Skobesvär dorsalt p.g.a. stora osteofyter är vanligt.2

Tecken

Palpation: Palpationsömhet över metatarsale 2.1
Rörelse: Inskränkt rörlighet i metatarsofalangealleden, speciellt i dorsiflexion.1 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Röntgen visar tillplattat caput metatarsale med oregelbunden struktur. Förändringarna försvinner aldrig helt röntgenologiskt.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas icke-operativt.1 Icke-operativ behandling med avlastande inlägg är i stort sett den behandling som kan erbjudas.2

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling.1
Metod: Avlastande inlägg, rullsula eller skor med rigid sula som minskar rörligheten i MTP-leden. I regel rekommenderas även minskad aktivitetsnivå.1 Antiinflammorisk medicinering kan också prövas.2

Operativ Behandling

Ledtoalett: Innebär synovektomi, osteofytavmejsling både på ledhuvudet och basen på grundfalangen samt försök att återskapa ledhuvudets storlek och form.2
Dorsal kilosteotomi: En dorsal kilosteotomi på ledhuvudet kan lyfta upp detta brosk så att det ledar mot grundfalangen, om brosket är intakt på ledhuvudets undre halva. Den kan också ge en avslappning av leden med bättre glidfunktion och mindre rörelsesmärta.2
Resektion av grundfalangen: Vid uttalade förändringar har det föreslagits resektion av basen på grundfalangen och syndaktylering med näraliggande tå. Resektion av ledhuvudet är inte att rekommendera.2

PROGNOS

Prognos

Ofta går besvären spontant i regress. Besvären kan återkomma senare i livet.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan
2. Montgomery, F. Lidström, J. (2004). Fotkirurgi. 1a upplagan Stockholm: Liber.