Fri Kropp, Armbåge

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Loose body in the elbow

BAKGRUND

Definition

Fria kroppar i armbågsleden.

Epidemiologi

Det är vanligt med fri kroppar i armbågsleden.1

Etiologi

  • Vanligen är de orsakade av fraktur eller uppkommer som en del av artrossjukdom när brosket fragmenteras.1
  • De kan uppkomma vid sjukdomar som osteochondritis dissecans eller Panner-sjukdom.1 Mb Panner ger broskdefekt på capitellum humeri hos barn även utan trauma.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever upphakningar, armbågslåsningar, intermittent eller kvarstående rörlighetsinskränkning, smärta och/eller svullnad i leden.1

Tecken

Inspektion: Svullnad kan föreligga.1 
Rörelse: Smärta vid rörelseuttag samt intermittent eller kvarstående rörlighetsinskränkning, särskilt extensionsdefekt.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Fynd: Röntgen ger oftast diagnos men kan missa kroppar av enbart brosk och MRT kan behövas. Fria kroppar i fossa olecrani eller fossa coronoidea kan vara svåra att visualisera med röntgen. Det är då ofta nödvändigt med DT eller MRT för att fastställa diagnos.1

Datortomografi (DT)

Fynd: Kan påvisa fria kroppar i fossa olecrani eller fossa coronoidea.1 

Magnetresonanstomografi (MRT)

Fynd: Kan påvisa fria kroppar i fossa olecrani eller fossa coronoidea samt fria kroppar av brosk.1 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen beror på patientens symtom.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Icke-symtomgivande fria kroppar.1
Metod: Dessa lämnas utan åtgärd.1

Operativ Behandling

Indikation: Återkommande besvär med låsningar och smärta.1
Metod: Avlägsnande av fria kroppar via artroskopi.1

PROGNOS

Prognos

  • Patienten blir i regel helt återställd när de fria kropparna har avlägsnats .1
  • Långtidsprognosen beror på underliggande tillstånd.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.