Fysiolys/Basfraktur, Metacarpale 1 (Barn)

Synonymer
Proximal fraktur/fyseolys metacarpale 1, basfraktur genom metacarpale 1, fyseolys/basfraktur av proximala metacarpale 1
Andra stavningar
Proximal fraktur metakarpale 1
Latin/Grekiska
-
Engelska
Physiolysis/physeal injury of proximal metacarpal bone 1

BAKGRUND

Definition

Innebär en proximal fraktur (vanligen metafysär) eller fysiolys av metacarpale 1.

Epidemiologi

Vanlig skada.

Patoanatomi

Basfraktur: Ofta metafysärt belägen med en volart öppen vinkelfelställning i kombination med en radialt eller ulnart öppen vinkelfelställning.3
Fysiolys
  • Fysiolysen är nästan alltid av Salter-Harris typ 2.
  • Salter-Harris typ 3 eller 4 (motsvarar den vuxnes Bennetfraktur) förekommer mycket sällan.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Påvisar fraktur.

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Acceptabelt frakturläge (med/utan reposition).
Metod: Tumskena (omfattande MCP- och IP-leden samt handleden) i 3-4 veckor. Eventuellt sluten reposition, om möjligt, innan gipsning.
  • Reposition: Dorsalt tryck över frakturen eller med proximalt tryck om frakturen med samtidigt mottryck volart och distalt över metacarpale 1. Observera att hyperextension av CMC-1-leden leder till förvärrat läge och ska undvikas.
Uppföljning
  • Röntgen i förband efter 4-6 dagar.
  • Avgipsning på mottagningen eller i hemmet efter 3-4 veckor.
  • Barnet bör undvika risker 2 veckor efter avgipsning.

Acceptabla Frakturlägen
Barnkompendium från ALB1Vinkelfelställningar upp till åtminstone 30° bör accepteras.
Vårdprogram från ALB2≤ 45º vinkelfelställning kan accepteras.
Anledningen att en stor vinkelfelställning kan accepteras är att remodelleringspotentialen vid denna fraktur är mycket stor samt att CMC-1-leden har ett stort rörelseomfång.

Operativ Behandling

Indikation: Icke-acceptabelt frakturläge (efter reposition) eller instabilt repositionsläge.
Metod: Sluten reposition och stiftning med släta AO-stift (1,0 mm).
  • Öppen reposition och stiftning. Om sluten reposition misslyckas görs öppen sådan (via en radio-volar incision) och därefter stiftning enligt ovan. Brukar vara indicerat vid omlottställda frakturer och Salter-Harris typ 3- och 4-frakturer (intraartikulära frakturer som kräver en mera exakt reposition).

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Barnfrakturer och luxationer i öppenvård, vårdprogram. Astrid Lindgrens Barnsjukhus (ALB), 2014.
3. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.