Fysiolys, Distala humerus (Barn)

Synonymer
-
Andra stavningar
Fyseolys
Latin/Grekiska
-
Engelska
Physiolysis of distal humerus, distal humeral epiphysiolysis

BAKGRUND

Definition

Fysiolys av distala humerus.

Epidemiologi

  • Ovanlig skada.
  • Uppkommer hos nyfödda eller hos det yngre barnet (kan uppträda till cirka 6 års ålder).

Skademekanism

  • Förlossningstrauma.
  • Barnmisshandel.

Patoanatomi

Vanligen Salter-Harris typ 1 eller 2. 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Allmänt: Kan vara mycket svår att upptäcka på de små barnen, då benkärnorna inte är kalcifierade. Förväxlas ofta med luxation (dock är luxationer extremt ovanliga hos yngre barn).
Fynd:
  • Vid en Salter-Harris typ 2-fraktur är det lilla metafysära benfragmentet nästan alltid lateralt beläget.
  • Mindre dislocerade frakturer upptäcks oftast först när callus börjar bli synligt.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

  • Dislocerad fraktur behandlas som en suprakondylär fraktur antingen slutet eller öppet och med eller utan intern fixation.
  • Mindre dislocerade frakturer som upptäcks först när callus börjat bli synligt behöver inte att behandlas.

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.