Galeazzi-fraktur

Synonymer
-
Andra stavningar
Galeazzifraktur
Latin/Grekiska
Fractura Galeazzii
Engelska
Galeazzi fracture, "fracture of necessity"

BAKGRUND

Definition

Tvärfraktur eller kort snedfraktur i övergången mellan mellersta och distala tredjedelen av radiusdiafysen med associerad subluxation/luxation i DRU-leden (caput ulnae är felställd oftast dorsalt) som en följd av förkortningen i radiusfrakturen. Instabilitet i DRU-leden p.g.a skada på membrana interossea och TFCC.
 • Varianter: Frakturen kan uppstå var som helst längs radius och kan vara associerad med frakturer av både radius och ulna med DRU-ledskada
 • Omvänd Galeazzi-fraktur: Fraktur av distala ulna med associerad DRU-ledsluxation.

Epidemiologi

 • Ovanlig form av underarmsfraktur hos både vuxna och barn.
 • Denna fraktur är cirka 3 gånger vanligare än Monteggia-fraktur.
 

Skademekanism

Direkttrauma: Handledstrauma, vanligen dorsolaterala aspektet.
Indirekt: Fall på utsträckt hand med underarmen i pronation är sannolikt vanligaste orsaken.
 • En extrem axiell belastning kan dock vara nödvändig för att denna skada ska uppstå.
Omvänd Galeazzi-fraktur: Fall på utsträckt hand med underarmen i supination.

Patoanatomi

 • Dislokation i frakturen medför ligamentskada i handleden så att distala ulna disloceras i radiocarpalleden.3
 • Fyra större deformerande krafter bidrar till en förlust av reponeringen om frakturen behandlas icke-operativt:
  • 1. Handens tyngd: Leder till dorsal angulation av frakturen och subluxation av DRU-leden.
  • 2. Pronator quadratus-infästning: Leder till pronation av distala fragmenten med proximal eller volar dislocering.
  • 3. M. brachioradialis: Kontraktion eder till proximal dislocering och förkortning.
  • 4. Tummens extensorer och abduktorer: Leder till förkortning och relaxation av radiala collateralligamentet, vilket tillåter dislokation av frakturen trots immobilisering av handleden i ulnardeviation.
 

Klassifikation

Macule-klassifikation
 
Macule-klassifikation
Typ 1Frakturen i radius är belägen < 10 cm från styloiden
Typ 2Fraktur 10-15 cm från styloiden
Typ 3Fraktur > 15 cm från styloiden
 
Raskin/Rettig-klassifikation

Raskin/Rettig-klassifikation1
Typ 1Frakturen är belägen < 7,5 cm från mitten på radius ledytaDRU-leden är signifikant mer instabil i denna grupp. Ökad risk för DRU-ledsfixation
Typ 2Frakturen är belägen > 7,5 cm från mitten på radius ledytaMinskad risk för DRU-ledsfixation
 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta i handled eller i mitten av underarmen samt rörelseinskränkning.

Tecken

Inspektion: Svullnad och ofta en uppenbar felställning i distala delen av underarmen. Caput ulnae protruderar ibland tydligt och den ökade rörligheten kan då lätt noteras.
 • De kliniska fynden är dock emellanåt diskreta.
Palpation: Ömhet över fraktur och handled och laxitet i DRU-leden kan kännas. Smärtan kan framkallas genom att provocera DRU-leden.
Neurovaskulär undersökning: Bör undersökas men neurovaskulära skador är ovanliga.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Allmänt: Tillståndet påvisas på röntgen.
Projektioner: Frontal (AP) och lateral av underarm, armbåge och handled.
Tecken till DRU-ledsskada:
 • Fraktur i basen av proc. styloideus ulnae.
 • Vidgning av DRU-leden (ökat avstånd mellan radius och ulna) på frontalen.
 • Dislokation/subluxation av radius relativt ulna (luxation av ulna) på lateralen.
 • > 5 mm radiusförkortning / ulnaplus > 5 mm.
 

Datortomografi (DT)

Kan vara indicerat vid svårigheter att bedöma kongruens i DRU-leden.

Andra Undersökningar

Eventuell kartläggning av TFCC kräver MRT eller artroskopi.

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

 • Uttalad felställning grovreponeras i intravenös regional anestesi, generell anestesi eller nervblockad. Kontrollera distalstatus före och efter reposition.
 • Gipsa temporärt (ofta är en underarmsskena tillräcklig).
 • Planera för operation subakut (inom 72 timmar). Komplettera vid behov eventuella röntgenundersökningar.
 

Icke-operativ Behandling

Öppen reposition och internfixation är huvudbehandlingen eftersom sluten reposition leder till hög haverifrekvens och för övrigt sällan till bra resultat. Icke-operativ behandling är endast indicerad vid tydliga kontraindikationer till kirurgi.

Operativ Behandling

Indikation: Alla Galeazzifrakturer.
Metod: Öppen reposition och plattosteosyntes av radiusfrakturen.
 • Distala ulna lägger sig rätt i handleden när radiusfrakturen reponeras och fixeras med plattosteosyntes.3 Stabiliteten av ulna efter fixation av radiusfrakturen kontrolleras genom rotation i underarmen.3
 • Det kliniska och funktionella resultatet är beroende hur väl man lyckas att återställa distala underarmens och handledens anatomiska förhållanden.
Postoperativ behandling:
 • I de flesta fall gips som inkluderar armbåge och handled i 2-4 veckor (upp till 6 veckor) med underarmen i 10-15°supination, framför allt för att skydda mjukdelar och ligamentstrukturer.2 Därefter kan aktiv rörelseträning påbörjas.3
 • Om DRU-leden är stabil rekommenderar vissa endast tidig rörelseträning.
Uppföljning: Röntgenkontroll efter 2 och 6 (-8) veckor då gips och eventuella K-stift (vid transfixation av caput ulnae) avlägsnas.

Kirurgisk Teknik

Snittföring: Anterior/främre Henry-snitt där intervallet är mellan flexor carpi radialis (FCR) och brachioradialis. Denna snittföring ger adekvat exponering av radiusfrakturen där plattan sätts på volara ytan av radius.
Metod: 3,5 eller 4,5 mm dynamisk kompressionsplatta.
 • Resultatet blir ofta bra om man uppnått god anatomisk kongruens. Caput ulnae reponeras oftast samtidigt (automatiskt).
 • Efter fixation av frakturen kontrolleras stabilitet och läge i DRU-leden i genomlysning. Eftersom laxiteten varierar, är jämförelse med kontralateral sidan hjälpsam. Kan caput ulnae disloceras med underarmen i supination är leden instabil och bör fixeras. Detta kan ske öppet via en dorsal kapsulotomi med sutur av ligamenten eller perkutan transfixation av caput ulnae med K-stift.
 • En fraktur i basen på proc. styloideus ulnae bör fixeras med cerklage eller kompressionsskruv.
 • Kan ulna inte reponeras i rätt läge föreligger vanligen ett interponat, varför leden måste exploreras.
 • Vid kvarstående radiolulnar instabilitet kan ligamentreinsertion behöva utföras senare.
 

KOMPLIKATIONER

Komplikationer

Nervskada: Skador på n. ulnaris, n. medianus och n. interosseus anterior finns beskrivna.

Prognos

 • Vid exakt reponering av radiusfrakturen och med caput ulnae i korrekt läge blir patienten ofta besvärsfri. Detta då resultatet av behandlingen är tydligt korrelerat till graden av reponering.2
 • Frakturen tar ofta 3-4 månader att läka.2
 • Missad dislokation i DRU-leden leder till problem med smärtor och nedsatt funktion i handled och underarm.

Innehållsförteckning

1. Rettig, M. and Raskin, K. (2001). Galeazzi fracture-dislocation: A new treatment-oriented classification. The Journal of Hand Surgery, 26(2), pp.228-235.
2. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
3. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.