Galeazzifraktur (Barn)

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Galeazzi fracture

BAKGRUND

Definition

Isolerad distal radiusfraktur kombinerat med luxation av caput ulnae. 

Epidemiologi

Sällsynt hos barn. 

Patoanatomi

Distala fragmentet är dorsalt eller volart dislocerat.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta.

Tecken

Inspektion: Felställningen på radius och dislokationen av caput ulnae (speciellt om denna är dorsal).

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

  • Felställningen ses bäst på en rak sidobild.
  • Ta jämförande bild med underarmarna i samma grad av rotation vid behov.
  • Observera att en sidobild i pronation kan ge ett felaktigt intryck av en dorsal luxation av caput ulnae.

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: De flesta frakturer.
Metod: Sluten reposition. En exakt anatomisk reposition är nödvändig för bibehållande av en normal funktion.
  • Reponera radiusfrakturen och tryck sedan över caput ulnae och samtidigt supinera och reponera dorsalt dislocerade caput ulnae.
Efterbehandling: Helarmsgips med underarmen i supination och i 90° flexion i 4-6 veckor.
Uppföljning: Röntgenkontroll efter 1 vecka.

Operativ Behandling

Indikation: Kraftigt dislocerade och instabila frakturer.
Metod: Öppen reposition och intern fixation av radius (Kirschner-stift, platta).
  • Det är vanligen enkelt att få caput ulnae på plats när väl radius är exakt och stabilt fixerad.
Postoperativ behandling: Helarmsgips med underarmen i supination i 4-6 veckor.

Innehållsförteckning

1. Hirsch, G (2001). Barnfrakturer. Ett kompendium från Barnortopeden. Astrid Lindgrens Barnsjukhus. Karolinska sjukhuset. Stockholm
2. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.