Gipsteknik, Översikt

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Cast

BAKGRUND

Allmänt

 • Använd rumstempererat vatten vid gipsning, 20-25°.
 • Sätt punkt polstring vid utsatta ställen, som vid benutskott samt vid kanterna på gipset.
 • För mycket polstring försämrar stabiliteten.
 • Tänk på att ha allt du behöver till gipsningen framtaget och förberett innan du börjar.
 • Doppa skenan snabbt i vattnet, låt vattnet rinna av (lägg ej skenan på bänken då släpper gipset från skenan samt det kan bli veck).
 • Applicera direkt och forma väl efter den skadade extremiteten.
 • Skenan ”sätter sig” efter ca 4 minuter, men härdar helt först efter 24 timmar.
 • Gipset ska vara funktionellt men även se bra ut.
 • Patienten ska bära gipset under många veckor.
 • Ge patienten både muntlig samt skriftlig information (gipsföreskrifter).
 • Använd endast mitella vid läkarordination (helarmsskena).
 • Dokumentera dina åtgärder i patientjournalen.

Hållteknik

 • Tänk på att inte göra några lägesförändringar under gipsningen då det kan ge veck.
 • Lyft ej i strumpan vid gipsning.
 • Håll med handflatorna, flyt med händerna över gipset.
 • Fingrar i gipset kan leda till tryckskador.
 • Tänk på att ha en bra arbetsställning.
 • Använd de hjälpmedel som finns, armbord, kuddar etc.
 • Den som håller vid gipsningen är lika viktig som den som gipsar!
 • Tänk på vilket håll du lindar den elastiska lindan så att du inte drar ihop handen eller foten. Handen lindas volart mot lillfingret.

Gipskomplikationer

 • Imobilisering i gips kan leda till DVT, skav, tryck samt nervpåverkan (e.g. medianuspåverkan).
 • Patient som söker för smärta ska tas på allvar.
 • Barn klagar sällan på smärta utan anledning.
 • Justera gipset alternativt gipsa om.

Innehållsförteckning

1. Gipshandbok. Akutmottagningen MSE. 2016