Glomustumör

Synonymer
Nysttumör, glomangiom
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Angioneuromyoma, gloangioma
Engelska
Glomus tumor

BAKGRUND

Definition

Benign mesenkymal tumör som har sitt ursprung från glomuskroppar (glomusapparaten).3
 • Glomuskroppar är strukturer i dermis som är involverade i regleringen av kroppstemperatur via shunting av blod till och från hudytan.3 Glomuskropparna finns mestadels i fingrar och tår, särskilt subungualt.3

Epidemiologi

 • Ovanliga tumörer.1 Står för cirka 2 % av alla mjukdelstumörer.3
 • De flesta tumörer ses hos vuxna.3
 • Den subbunguala formen är vanligare hos kvinnor.3

Patoanatomi

 • En blåröd kärlrik tumör, som innehåller en nystformad, arteriovenös anastomos.1-3
 • De uppträder oftast längst ut på fingrarna eller tårna och ibland subungualt (under nageln).1 De kan också förekomma i handflatan, handleden, underarmen eller foten.3
 • Tumören förekommer främst solitärt.3

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Brukar vara smärtsamma och intensivt ömmande.1,3

Tecken

Klinisk triad: Denna triad tyder på glomustumör:3
 • Överkänslighet mot kyla.3
  • Temperaturväxlingar ger stark, ibland radierande smärta.1
 • Paroxysmal smärta.3
 • Intensivt ömmande punkt.3
  • Patienten kan visa precis var smärtan sitter.3
Inspektion: Ibland ses en blåröd, centimeterstor knuta, i huden eller en blåaktig missfärgning subungualt.3
Palpation: Palpationsömhet.1-3
Specifika tecken:
 • Love-pintest: Testet utförs genom att använda ett knappnålshuvud eller ett gem och applicera ett tryck över området för lokalisera smärtan. Vid ett positivt test drar patienten undan handen och klagar på kraftig smärta.3 Testet anses ha 100 % sensitivitet.3
 • Hildreth-test: Testet utförs genom att placera en tourniquet/stasslang runt basen av det involverade fingret och därefter utföra Love-pintest. Vid ett positivt test upplever patienten ingen smärta.3 Testet anses ha 71,4 % sensitivitet och 100 % specificitet.3
 • Köldkänslighetstest: Patienten upplever en förstärkning av smärtan när fingret utsätts för kyla.3

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Visar inget uppenbart.3

Magnetresonanstomografi (MRT)

Fynd: MRT kan påvisa tumören men gör inte alltid det.3
 • T2-viktad sekvens: Ökad signal.3
 • Kontrast: Kraftig signalökning.3

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Då dessa tumörer ofta är symtomatiska krävs en operativ åtgärd.3

Icke-operativ Behandling

Expektans
Indikation:
 • Vid asymtomatiska fall.3
 • Om patienten önskar avstå operation. Dessa tumörer är mycket sällan maligna.3

Operativ Behandling

Exstirpation
Indikation: Vid symtom som hämmar patientens livskvalitet.3
Metod: Exstirpation med marginal samt PAD.3

Glomustumör subungualt i tumme.3

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Lokalrecidiv efter exstirpation.3

Prognos

 • Det finns en liten (10 %) risk för lokalrecidiv.3
 • Dessa tumörer är mycket sällan maligna.3

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Peabody, T. and Attar, S. (2014). Orthopaedic Oncology. 1st ed. Springer.