Gluteus Medius-tendinos

Synonymer
Sensmärta i gluteus medius, tendinopati i gluteus medius
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Gluteus medius tendinopathy

BAKGRUND

Definition

Tendinos i gluteus medius.

Epidemiologi

Tillståndet ses oftast hos idrottsmän.1

Patogenes

Gluteus medius sena och infästning på trochanter blir överansträngt i samband med idrottsutövning.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever smärtor på utsidan av höften.1

Tecken

Palpation: Palpationsömhet över trochanter major.1 
Rörelse: Hopp på ett ben framkallar framkallar smärta.1
Specifika tester: Provokationstest med isometrisk (mot motstånd) muskelaktivering av gluteus medius framkallar smärta.1 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Tillståndet misstolkas ofta som trochantärt smärtsyndrom.1

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat. 

Magnetresonanstomografi (MRT)

Kan påvisa tecken till tendinos.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas icke-operativt med avlastning och fysioterapeutisk träning.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: De flesta fall. 
Metod: Avlastning, eventuellt kortvarig behandling med inflammationshämmande medel (NSAID) och alternativ träning med hjälp av fysioterapeut.1

PROGNOS

Prognos

Prognosen är god, då tillståndet oftast läker utan restsymtom.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan