Granulom, Eosinofilt

Synonymer
Langerhans cell-histiocytos, EOG
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Eosinophilic granuloma

BAKGRUND

Definition

Eosinofilt granulom (EOG) är en inflammatorisk benlesion från Langerhans cell-histiocytos (LCH), som anses vara ett tillstånd i retikuloendotelialsystemet.2

Epidemiologi

 • Vanligast förekommande hos individer mellan 10-15 år.2
 • Vanligare hos pojkar.2

Patoanatomi

 • Kan uppträda som en enstaka (solitär) skelettförändring, men kan även vara multifokal.2
  • Multifokalt engagemang förekommer i 1/3 av förändringarna i ländryggen och ses vanligtvis hos yngre patienter.2
 • Platta ben, långa rörben och främre elementen i ryggraden är vanliga lokalisationer. Thorakalryggen påverkas ofta i ryggraden.2

Klassifikation

Langerhans cellhistiocytos innefattar eosinofilt granulom (ansamling av inflammatoriska celler) i skelettet, Hand-Schüller-Christian-sjukdom och Letterer-Siwe-sjukdom. Dessa tillstånd anses nu vara olika yttringar av samma sjukdom.
 • Letterer-Siwe-sjukdom: Associerad med hepatosplenomegali och anemi. Tillståndet ses hos barn < 3 år och kan vara dödligt.2
 • Hand-Schüller-Christian-sjukdom: Spridd visceral involvering med exoftalmos och diabetes Insipidus.2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta, rörelseinskränkning och ryggdeformitet är vanliga symtom.2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Fynd:
 • En aggressiv lesion med blandad densitet med varierande övergångszoner och en associerad periosteal reaktion.1
 • Förändringen är lokaliserad centralt i ryggraden eller diafysen av långa rörben.2
 • Kotkropparna kan visa en asymmetrisk kilformad deformitet eller en symmetrisk utplattning (“ryggradsplan”). Detta kan leda till en kyfotisk deformitet.2
 • En mjukdelsmassa saknas.2
 • Kan röntgenologiskt simulera en malign tumör.1

Datortomografi (DT)

Indikation: DT kan vara indicerad vid Multifokal EOG för att leta efter visceralt engagemang.2
Fynd:
 • DT definierar corticalisanatomin.2
 • En ring av nytt lamellärt ben kan ofta ses på axialbilden.2

Magnetresonanstomografi (MRT)

Fynd: MRT visar ospecifikt låg signal på T1 och hög signal på T2 med kontrastförstärkning.2 En ring av nytt lamellärt ben kan ofta ses på axialbilden.2

Blodprover

Ibland ses förhöjt SR och ferritin.2

Biopsi

Biopsi utförs ofta. Det är viktigt att ta odlingar samtidigt som biopsin.2

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlas symtomatiskt eller med operation.2 I de fall det rör sig om ett systemiskt tillstånd (multifokal EOG) krävs vidare utredning och behandling, som ofta innefattar både medicinsk och onkologisk behandling.1

Icke-operativ Behandling

Observation/symtomatisk behandling:
 • Indikation: Isolerade solitära EOG.2
 • Metod: Symtomatisk behandling med eventuell aktivitetsbegränsning och observation med seriella röntgenundersökningar.2
 • Utfall: De flesta isolerade EOG försvinner spontant.2
Ortos:
 • Indikation: Ryggradsdeformitet.2
 • Utfall: Kan hjälpa med att förhindra progression.2 En viss ombildning av kotkroppenshöjden sker vid upplösning av lesionen.2
Medicinsk och onkologisk behandling:
 • Indikation: Kan vara indicerat vid multifokal EOG.2

Operativ Behandling

Urskrapning (curettage) och bentransplantation samt eventuellt intern fixation
 • Indikation: Aggressiva förändringar eller hotande fraktur.2
 • Utfall: Ingreppet är både diagnostiskt och terapeutiskt.1 

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Patologisk fraktur.2

Prognos

Recidiv är ovanligt hos skelettomogna patienter och mer vanligt hos vuxna.2

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
2. Peabody, T. and Attar, S. (2014). Orthopaedic Oncology. 1st ed. Springer.