Hälkuddesyndrom

Synonymer
Uttrampad hälkudde, hälkuddeatrofi, hälkuddehypotrofi
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Heel pad syndrome

BAKGRUND

Definition

Tillstånd med smärta från hälkudden.

Relevant Anatomi

Fettväven i kudden är organiserad med fibrösa septa som är fästa till varandra, till calcaneus och till huden. Med åldern minskar mängden vätska i strukturen. Vävnaden blir då mindre elastisk, vilket innebär att fettkudden blir tunnare och som följd får en sämre förmåga att absorbera belastning.1

Etiologi

Tillståndet kan uppstå antingen p.g.a. akut kraftig stötskada eller upprepade traumata mot hälen som vid löpning på hårt underlag eller fotbollsspel i dåligt stötdämpade skor. 

Patoanatomi

Skada på fettkudden och den stötupptagande strukturen med bindvävssepta och spiraltrådar som går mellan subcutis och in mot calcaneus.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever djupt liggande smärta, mitt i hälen utan utstrålning. Smärtan ökar vid barfotagång eller vid gång på hårt underlag.1 

Tecken

Inspektion: Ofta noteras en tydligt minskad fettsubstans över calcaneus.
Palpation: Palpationsömhet mitt under hälen.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen är klinisk.

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas icke-operativt.1

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling.1 
Metod:
  • En viss avlastning rekommenderas i det mest akuta skedet.
  • Patienten bör undvika eller minska belastningen på hälen, t.ex. genom att ändra aktivitet (aktivitetsanpassning), inlägg/inläggssulor med stötdämpning, tejpning och justering av skor.1 Eventuellt kan inlägg (hälkopp) med högre kanter som trycker ihop hälkudden provas.

Operativ Behandling

Operation är inte aktuell.1

PROGNOS

Prognos

Prognosen är god. Besvären försvinner vanligen spontant.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan