Hallux Valgus (Barn)

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Hallux valgus
Engelska
Hallux valgus

BAKGRUND

Definition

Hallux valgus är en deformitet i stortån som kännetecknas av lateral deviation (valgus) av tån, samt medial deviation av metatarsale 1.

Epidemiologi

  • Tillståndet är ofta familjärt.1
  • Det syns sällan i populationer som inte bär skor och förekommer ofta tillsammans med neuromuskulära sjukdomar.1

Etiologi

Hallux valgus förekommer oftast sekundärt till metatarsus primus varus.1 

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Besvär brukar inte uppträda förrän i övre tonåren, med tryck över caput metatarsale medialt och bursabildning.1

Tecken

Inspektion: Lateral deviation (valgus) av tån, samt medial deviation av metatarsale 1. Rodnad och svullnad över över caput metatarsale medialt med bursabildning.1
Palpation: Palpationsömhet över bursabildningen.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Slätröntgen påvisar deformiteten. Den normala vinkeln mellan metatarsale 1 och 2 är < 15°, men vid metatarsus primus varus är denna vinkel över 15°.1 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Förstahandsbehandling är icke-operativ behandling.

Icke-operativ Behandling

Indikation: Primär behandling.1
Metod: Anpassade skor, som inte ger tryck och inte pressar ihop tårna. Sannolikt innebär dock behandlingen endast en fördröjning av symtomdebuten.1 

Operativ Behandling

Indikation: Operation är sällan indicerad före avslutad tillväxt.1
Metod: Det finns många ingrepp beskrivna för korrektion av hallux valgus.1

PROGNOS

Prognos

Operation återskapar fotens normala form.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan