Hallux Varus, Kongenital (Barn)

Synonymer
Atavistisk storå, medfödd hallux varus
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Hallux varus
Engelska
Congenital hallux varus, atavistic great toe

BAKGRUND

Definition

Kongenital deformitet med adduktion av stortån.2,3

Epidemiologi

Tillståndet kan föreligga i kombination med metatarsus primus varus eller med övertaliga tår (polydaktyli) och metatarsalben.1-4

Etiologi

Den egentliga etiologin är okänd men riskfaktorer inkluderar longitudinal epiphyseal bracket av första metatarsalbenet eller proximala falangen.4

Patogenes

Det finns en obalans mellan abduktorn och addukorerna av stortån.2,3

Patoanatomi

 • Deformiteten sitter i MTP-leden där metatarsale 1 är förtjockad och kort med ett fibröst, bandliknande, stråk som motsvarar abductor hallucis longus-muskeln.2.4
 • Ett extra medialt stortåanlag kan övergå i ett fibröst stråk, som fäster proximalt på metatarsale 1 som ett extra, icke-förbenat metatarsalben. Vid den primära typen finner man enbart ett fibröst band från medialsidan av stortån till basen av metatarsale 1.1

Differentialdiagnos

 • Metatarsus primus varus: Varusdeformiteten ligger i metatarsale 1 och inte vid MTP-leden.4
 • Metatarsus adductus.2,4

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Tillståndet är vanligen smärtfritt men det kan vara svårt att hitta passande skor.4

Tecken

Inspektion: Deformiteten kan variera i svårighetsgrad från några grader till 90 grader.4

Kongenital hallux varus.
Kongenital hallux varus.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: Belastad frontal-, sned- och lateralbild.4
Fynd: Kort och förtjockad metatarsale 1.4

Kongenital hallux varus
Kongenital hallux varus där första metatarsalbenet är något förtjockad och kort samt en accessorisk distal falang.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Behandlingen beror på svårighetsgraden av deformiteten och rigiditeten av de kontraherade mjukdelarna.

Icke-operativ Behandling

Observation:
 • Indikation: Väldigt mild form av hallux valugs. Dock sällan indicerat då deformiteten tros bli värre med åldern.4
 • Metod: Expektans.3,4

Operativ Behandling

Allmänt: Kirurgisk korrigering utföras ofta i spädbarnsåldern.4
Enligt Barnortopedi (Danielssons/Willners): Operation med resektion av bandet/stråket, avskärning av abductor hallucis, medial kapsulotomi i MTP-leden och eventuellt multipel Z-plastik medialt. Fixera leden med en perkutan transartikulär Kirschnertråd och gips i 3 veckor.1
Abductor hallucis-frisläppning
 • Indikation: Mild deformitet.4
Excision av centrala delen av epiphyseal bracket
 • Indikation: Om epiphyseal bracket är orsaken till hallux varus.4
 • Utfall: Det är vanligt att den longitudinella tillväxt återupptas om operationen utförs i ung ålder. Observera att sekundära korrigerande operationer (justering eller förlängning) ibland behövs.4
Farmer-procedur:
 • Indikation: Måttliga till grav deformitet.4
 • Metod och utfall: Operationen leder till en syndaktyli mellan stortån och andra tån, detta för att upprätthåller korrigeringen.4

farmer-procedur
Farmer-procedur.

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Postoperativa komplikationer: Recidiv och inkomplett korrigering av deformiteten.4

Prognos

Relativt god.

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Thompson, S. and Miller, M. (2016). Miller’s review of orthopaedics. 7e upp. Philadelphia: Elsevier, Inc.
3. Boyer, M. (2014). AAOS comprehensive orthopaedic review 2. Rosemont: American Academy of Orthopaedic Surgeons.
4. Orthobullets.com. (2019). Congenital Hallux Varus (Atavistic Great Toe. [Hämtat 191019].