Halsryggskada, Översikt (Barn)

Synonymer
Halskotpelarskada, cervikal ryggradskada, halsryggfraktur/luxation
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Cervical spine injury

BAKGRUND

Definition

Fraktur/luxation i halsryggen.

Epidemiologi

Skada/fraktur på halsryggen utgör knappt 0,5-1 procent av alla barnfrakturer.1

Skademekanism

Etiologin är oftast trafik- eller fallolycka. Hos tonåringar tillkommer sportskador, dyk- och hästolyckor. 
  • Skada < 2-3 års ålder: Barnen är känsliga för traktions- och vridvåld (som under förlossningen) men även vid flexions- och extensionsvåld som när de faller från lekställning, detta då små barn har dålig muskulär stabilitet.1
  • Skada vid 3-8 års ålder: När barnet har utvecklat muskulär huvudkontroll, är de vanligaste skadorna lokaliserade till den övre halsryggen. Den största rörligheten i nacken i denna ålder är i segmentet C2-C3. En relativt stor ligamentär laxitet bidrar också till de små barnens sårbarhet.1
  • Skada efter 8 års ålder: Skadorna är vanligast i C5-C6-segmentet. Frakturerna liknar de vuxnas och förekommer oftast i mellersta halsryggen.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Barnet har nacksmärta, med eller utan neurologiska bortfallssymtom.1

Tecken

Palpation: Palpationsömhet över spinalutskotten.
Rörelse: Smärta och rörelseinskränkning i halsryggen.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Kan vara indicerat initialt men DT är rekommenderat. 

Datortomografi (DT)

Rekommenderad undersökning. Diagnostiken är svår beroende på olika grad av ossifikation eller ossifikationsstörningar.1

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT utvärderar mjukdelsskadan.1

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

  • Det primära behandlingsmålet av halsryggskador är att förhindra att neurologisk påverkan uppkommer, samt att eventuell redan uppkommen neurologisk skada inte förvärras.1
  • Vanligen initialt behandling. Före femton års ålder är den skeletala modelleringskapaciteten god, varför icke-operativ behandling med rigid halskrage oftast rekommenderas.1
  • Olika behandling rekommenderas för olika frakturtyper.1

PROGNOS

Prognos

Prognosen beror på huruvida neurologisk skada föreligger eller inte.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan