Hamato-metacarpale-frakturluxation

Synonymer
Hamato-metacarpal frakturluxation
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Hamate-metacarpal fracture dislocation

BAKGRUND

Skademekanism

Skadan uppstår genom axiellt våld mot en knuten hand.1

Patoanatomi

  • Skadan är av intraartikulär karaktär som engagerar basen av metacarpale 4-5 då CMC 4-5 bildar ett gemensamt ledkomplex.1
  • Uppstår en dorsal luxation/fraktur och eventuellt dorsala fragment avlösta från hamatum.1
 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Kan påvisa fraktur men svårt att kartlägga med vanlig röntgen.1

Datortomografi (DT)

Kompletterande DT rekommenderas för kartläggning.1

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

  • Sätt en dorsal eller volar gipsskena från fingrar över handled med handen i funktionsställning.1
  • Kirurgisk åtgärd är oftast nödvändig. Planeras operation inom 1 vecka.1
 

Operativ Behandling

Indikation: Dislocerade frakturer av carpus eller frakturer associerade med subluxation av metacarpale 4 och 5.1
  • Kongruens i lederna skall eftersträvas därför bör dessa frakturer opereras.1
Metod: Sluten eller öppen reposition och stiftning.1
Postoperativ behandling: Gipsskena med MCP-leder fria i 4 veckor.1
Uppföljning: Avgipsning och stiftextraktion efter 4 veckor.1

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.