Hamatumfraktur

Synonymer
Hakbensfraktur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Fractura ossis hamati
Engelska
Hamate fracture

BAKGRUND

Definition

Fraktur av os hamatum.

Epidemiologi

Ovanlig skada. Kan vara associerad med n. ulnaris-skada. 

Skademekanism

 • Frakturer av corpus ossis hamati (corpusfraktur), d.v.s. hamatums utskjutande volara benutskott, uppstår vanligen vid direkttrauma eller krosskada av handen.
 • Fraktur av hamulus ossis hamati (hamulusfraktur) uppstår ofta som idrottskada när handflatan (volart direktvåld) träffas av ett objekt (t.ex. baseballklubba, golfklubba eller hockeyklubba. Uppstår vanlig vid basen av hamulus, dock kan avulsionfrakturer av toppen även förekomma.
 

Patoanatomi

 • Hamatum kan fraktureras genom dess distala letyta, genom andra ledytor eller genom hamulus.
 • En distal ledytefraktur som åtföljs av luxation av metacarpale 4 och 5 kan uppstå när axiellt våld överförs ner metacarpalskaftet, såsom med knytnävsslag eller ett fall. Detta leder alltså till en intraartikulär fraktur och kombinerad med luxation i CMC-5 (och/eller 4).2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Hamulusfraktur kan ge volar smärta ulnart och svullnad.1-3

Tecken

Inspektion: Lokal svullnad.
Palpation: Palpationsömhet ulnart, volart över hamatum.1-3
Rörelseomfång: Smärtor vid handledsrörelser.
Neurovaskulär undersökning: N. ulnaris- och n. medianus-neuropati kan förekomma, liksom sällsynta skador av a. ulnaris (lokaliserad in närheten av hamulus i Guyon-kanal, tillsammans med n. ulnaris).

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Projektioner: PA (kan påvisa fraktur), lateral. Kan dock vara svår att hitta radiologiskt.
Fynd: Hamulusfrakturer missas ofta akut, eftersom de är svåra att påvisa radiologisk. Frakturen syns på en specialprojektion, carpaltunnelprojektion, eller en 20° supinerad sned projektion (sned projektion av handleden i radial deviation och semisupination).
Os hamuli proprium: Hamatumfraktur ska inte förväxlas med os hamuli proprium, som motsvarar ett ossifikationscentrum som misslyckats med att ossifiera.

Datortomografi (DT)

Kan påvisa fraktur och är bästa undersökningsmetoden för att visualisera frakturen. Ska göras vid misstanke om intraartikulär fraktur och kombinerad med luxation i CMC-5 och/eller 4.

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation:
 • Odislocerad fraktur, t.ex. av corpus ossis hamati.
 • Liten fraktur av hamulus ossis hamati.
Metod:
 • Hamulusfraktur: Behandlas med ulnar handledsgipskena/cirkulärgips i 4-6 veckor till att smärtan avklingat.1,2
 • Corpusfraktur: Ulnar handledsgipskena/cirkulärgips på underarmen (inklusive digiti 3-5) i (5-) 6 veckor.1
Uppföljning: Återbesök med avgipsning och röntgenkontroll (utan gips) efter gipstiden med läkningsfrågeställning.

Operativ Behandling

Indikation:
 • Dislocerade frakturer.
 • Stor fraktur (ner mot basen) av hamulus ossis hamati.
 • Intraartikulär hamatumfraktur kombinerad med luxation i CMC-5 (och/eller 4).1
Metod:
 • Hamatumfraktur som är kombinerad med luxation i CMC-5 (och/eller 4): Kan opereras med öppen reposition och intern fixation eller stiftning.
 • Hamulusfraktur: Frakturen kan fixeras med en skruv om diagnosen ställs snabbt efter traumat. Om diagnosen ställs senare blir behandlingen ofta operativ med exstirpation av hamulus.3
  • Många hamulusfraturer är dock svårbehandlade varför de oftast behandlas med extirpation av fragmentet. Öppen reposition av isolerade hamulusfrakturer är dessutom associerat med hög komplikationsrisk. Flexorenorna är belägna omedelbart på ena sidan av hamulus, och n. ulnaris motoriska gren är belägen i omedelbar närhet på andra sidan av hamulus, varför exstirpation av benfragmentet måste ske med stor försiktighet.1,3
Utfall: Hamulusfraktur är svårläkt.1,3

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Icke-läkning (pseudoartros): Obehandlad skada leder ofta till icke-läkning. Symtomatisk icke-läkning kan behandlas med extirpation av det oläkta fragmentet.
N. ulnaris- eller n. medianus-neuropati: Kan vara relaterat till proximiteten av hamatum till dessa nerver och kan kräva exploration och neurolys.
Ruptur av flexorsenor av digitus 5: Uppstår av slitage vid frakturstället.

Prognos

Hamulusfrakturen är ofta svårläkt. Obehandlad skada leder ofta till pseudoartros.1

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.
3. Lundborg, G. and Björkman, A., 2015. Handkirurgi. 3e upplagan. Lund: Studentlitteratur.