Hammartå (Barn)

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
Alii digiti malleiformes acquisiti pedis
Engelska
Hammer toe, hammer toe syndrome

BAKGRUND

Definition

Deformitet i tåns proximala interfalangealled (PIP-led) där tån kröker sig.
 

Epidemiologi

  • Tillståndet är inte sällan familjärt.1
  • Kan vara bilateralt.1

Patomekanism

Uppkommer sekundärt till en flexionskontraktur i PIP eller DIP-leden.1,2

Patoanatomi

Tillståndet drabbar oftast digitus 2.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Vanligen asymtomatiskt hos barn. Ger besvär först i senare tonåren.1,2

Tecken

Inspektion: Krökt tå (hammartåställning). Förhårdnad och bursa förekommer.1,2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerat. 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas initialt icke-operativt.1,2

Icke-operativ Behandling

Indikation: Kan provas initialt vid besvär.
Metod: Tänjning och tejpning.1,2
Utfall: Icke-operativ ger dåligt resultat.1,2

Operativ Behandling

Indikation: Vid utebliven förbättring av icke-operativ behandling. 
Metod: I första hand kan man försöka med dela (enkel avskärning) långa flexorsenan i höjd med DIP-leden. I sällsynta fall behöver man komplettera med en IP-ledsartrodes.1,2

PROGNOS

Prognos

Operation leder till besvärsfrihet.2

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan