Hamstringruptur, Distal

Synonymer
Biceps femoris-ruptur, ruptur av biceps femoris-sena, biceps femoris-seneruptur
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Distal hamstring rupture

BAKGRUND

Definition

Ruptur av någon av hamstringsenorna, vanligen biceps femoris.

Relevant Anatomi

Biceps femoris-senan är belägen lateralt på lårets baksida med fäste i anslutning till laterala sidoledbandets fäste i caput fibulae. Bicepssenan är en viktigt stabilisator i knäleden.2

Epidemiologi

Inte alltför vanliga skador.1

Skademekanism

En partiell ruptur kan uppstå vid kraftig muskelaktivering mot motstånd.2 Dessa skador uppstår i senor som är degenererade (tendinos).2

Patoanatomi

  • Vanligen drabbas biceps femoris och rupturen ses i den muskulotendinösa övergången.1
  • Vid ruptur av av biceps femoris-senan är i regel även laterala kollateralligamentet skadat. Ibland ses även skadan som en del av komplexa traumatiska knäskador som även inkluderar främre- och bakre korsbandsruptur.2
  • Biceps femoris-senan kan också lossna med ett benfragment från sitt fäste från fibula.2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever kraftiga knäsmärtor och svårigheter att flektera underbenet.1,2

Tecken

Inspektion: Efter några dagar kan hematom och petechier ses.1
Palpation: Lokal ömhet och eventuellt ett palpabelt hak på platsen för rupturen.1
Rörelse/rörelseomfång: Patienten ligger på mage och har knäet flekterat 90°. Med ena handen på bicepssenan eller annan hamstringsena ber man patienten att flektera knäet mot motstånd (isometriskt) och på sätt kan man palpera en eventuell defekt.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen kan ställas kliniskt genom att palpera senorna vid isometrisk kontraktion.1 Partiell ruptur är svår att ställa, varför den ofta missas primärt.2 

Slätröntgen

Projektioner: Frontal- och lateralbild av knäet.
Fynd: Kan påvisa avulsionsskada av caput fibulae (biceps femoris-fästet).

Ultraljud (UL)

Kan hjälpa till med diagnos.

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT kan säkerställa diagnos och bedöma skadans utbredning, d.v.s. om senan är partiellt eller totalt rupturerad.1,2

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

  • Initial kyla och kompressionsbandage.
  • Analgetika och kryckor.
 

Icke-operativ Behandling

Indikation:
  • Total ruptur av semitendinosussenan (senan har vid korsbandskirurgi kunnat offras utan alltför stor påverkan på knäflexionsförmågan).1
  • Total ruptur av semimembranosussenan.1
  • Partiell biceps femoris-seneruptur.1,2
Metod: Rehabiliteringsprogram med uppträning av rörlighet, koordination, uthållighet och styrka.2 Styrketräning kan ofta ske efter cirka 6 veckor. NSAID vid behov.2 Rehabiliteringsprogrammet bör pågå under 6-12 veckor.2 
Uppföljning: Fysioterapeut.

Operativ Behandling

Indikation:
  • Total biceps femoris-seneruptur.1 Om total ruptur av bicepssenan föreligger är den oftast en del i en allvarlig knäskada.2 
  • Avslitet benfragment av biceps femoris.2 
Metod: Reinsertion eller sensutur av total senskada.1 Avslitet benfragment bör reponeras och fixeras akut.2 Vid större skada sker operation ibland i flera seanser, beroende på vilka strukturer som är skadade.2 
Postoperativ behandling: Vanligen immobilisering i ortos/gips under 5-6 veckor.

PROGNOS

Prognos

Prognosen är god vid partiell bristning och adekvat, tidigt insatt behandling. Vid total ruptur beror prognosen på skadans totala omfattning.2

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan