Hamstringruptur, Proximal

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Proximal hamstring rupture

BAKGRUND

Definition

Ruptur av hamstringsmuskulaturen som består av musklerna semitendinosus, semimembranosus och biceps femoris.

Epidemiologi

Vanligen idrottsrelaterad skada hos yngre aktiva personer, bland annat vid sprint-/hoppgrenar och vattenskidåkning men ses även hos medelålders patienter.

Skademekanism

Proximala hamstringsrupturer uppkommer under kraftig överbelastning vid knäflexion och/eller höftextension.

Patoanatomi

Ses vanligen i den muskulotendinösa övergången (muskel-senövergångarna) för m. semitendinosus, semimembransus och biceps femors eller som en avulsionsfraktur från tuber ischiadicum.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

 • Patienten beskriver oftast ett dramatiskt förlopp med plötslig påkommen smärta på lårets baksida eller känslan av att plötsligt bli sparkad/huggen. Patienten faller ofta.
 • Patienten går med en stelt haltande gång, undvikande höft- och knäflexion.
 

Tecken

Inspektion: Lokal svullnad. Lokalt hematom och petechier kan ibland noteras efter en tid.
Palpation: Ömhet som ofta noteras vid försök till sittande. I sällsynta fall kan ett palpabelt hak noteras.
Rörelse/rörelseomfång: Smärta vid knäflexion och isometrisk höftextension samt vid passiv extension av hamstringmuskeln.
Neurovaskulärt: Ischiadicussymptom finns beskrivna.
 • Detta är en kärlrik vävnad som kan ge rejäl blödning med hematom avgräning och tryckökning i muskellogen.
 

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntge

Projektioner: Bäcken AP.
Fynd: Kan visa ett avulsionsfragment från tuber ischiadicum.

Ultraljud

Kan ge vägledning vid tveksamhet.

Magnetresonanstomografi (MRT)

MRT är den bästa undersökningen och kan ge diagnos med större säkerhet, differentiera mellan total och partiell ruptur, upplysa om antal involverade muskler och av eventuell diastas/retraktion.

HANDLÄGGNING

Akut Handläggning

 • Tryckförband med elastisk lindning direkt, sedan kompressionförband efter 20 minuter.
 • Eventuellt initial kyla och kompressionsbandage, följt av analgetika och kryckor. Råd om tidig rörelseträning men patienten bör avvakta med styrketräning.
 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Bevarad flexion, avulsionsskador engagerande en sena och skador med liten diastas (< 2 cm).
Metod:
 • Tidig rörelseträning och tänjningsövningar rekommenderas. Remiss till fysioterapeut. Styrketräning kan ofta ske efter 4-6 veckor med återgång till idrott
  • Ciruklationsövning redan från dag 2.
  • Försiktig stretching redan tidigt efter 5-7 dagar.
Uppföljning: Sker via fysioterapeut.
 • Måttliga hamstringskador kan läka på 3 veckor men ofta blir läkningen mer utdragen och för större rupturer får man räkna med minst 6-8 veckor, ibland 8-12 veckor.
 

Operativ Behandling

Indikation:
 • > 3-4 cm diastas/retraktion.
 • Vid stora avulsionsskador engagerande samtliga 3 muskler.
 • 2/3 muskler engagerade och > 2 cm diastas/retraktion.
 • Eventuellt yngre patienter med stora prestationskrav med få engagerade muskler och/eller måttlig diastas/retraktion.
Metod: Reinsertion.
Postoperativ behandling: Ofta mobilisering i knäledsortos som begränsar höftflexionen till 20-30°.
Uppföljning: Eventuella idrottsaktiviteter kan återupptas efter 5-6 månader.

KOMPLIKATIONER

Komplikationer

Hamstringssyndrom: Lokal gluteal smärta och ömhet över tuber ischiadicum och symptom som förvärras vid försök till träning.
Ischiadicusskada: Kan uppstå vid kirurgi, framför allt vid försök till sen rekonstruktion.
Hamstringssvaghet: Uppstår vid läkning i förkortning.

Innehållsförteckning

1. Sandersjöö G, redaktör. Ortopediskt traumakompendium. Stockholm: Artmed; 2012.