Handinfektion, Djup

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Deep space hand infection, deep space and collar button infections

BAKGRUND

Definition

Infektion i handens djupa s.k. spatier.1

Relevant Anatomi

Djupt inne i handen finns avgränsade spatier där abscesser kan bildas, t.ex. thenarregionen, midpalmarregionen och hypothenarregionen. Då det är långt till hudytan kan abscessen bli stor och sprida sig på djupet innan den penetrerar huden och tömmer sig.1

Patogenes

Tillståndet kan uppträda efter penetrerande skada eller lokal spridning vid bakteriell tendovaginit hos patienter med nedsatt immunförsvar/allmäntillstånd.1

Differentialdiagnos

Inflammatoriska tillstånd, dorsal abscess, dorsal cellulit, tendovaginit, kompartmentsyndrom.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever smärta, svullnad och rodnad.1 Ibland uppkommer symtom på carpaltunnelsyndrom (p.g.a. pus i carpaltunneln).

Tecken

Allmänt: Patienten kan eventuellt ha feber.
Inspektion: Tecken på infektion volart i handen med svullnad och rodnad.1 Fingrarna är flekterade. Ofta ses kraftig handryggssvullnad. Ödemet sprider sig oftast dorsalt då vävnaden volart är stram.1 Ofta ses lymfangit.
Palpation: Spänd och ömmande handflata.
Rörelse: Extension av fingrarna utlöser svår smärta.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Prover

Aktuella prover inkluderar LPK, CRP, P-Urat.

Slätröntgen

Utförs för att utesluta främmande kropp, fraktur och osteit. 

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas operativt.1

Akut Handläggning

Patienten läggs in. Blododlingar tas. 

Operativ Behandling

Indikation: Primär behandling.1
Metod: Stora incisioner och extensiv friläggning för adekvat dränage och spolning, ofta upprepade gånger.1 Odling tas under operation. Ibland krävs resektion av nekrotiska senor eller amputation för att få bukt med infektionen.1
Postoperativ behandling: Insättning av intravenös antibiotika.

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Amputation.1

Prognos

Prognosen är beroende på hur tidigt tillståndet diagnosticeras och behandlas. Vid sent upptäcka infektioner, vilket ofta händer, kan hela handens funktion hotas.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan.