Handledens Dorsala Senfack

Synonymer
Extensorsenfack, extensorsenkompartment, extensorkompartment
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Dorsal tendon compartments for the extensor tendons, Extensor tendon compartments of the wrist

BAKGRUND

Översikt

  • Det finns 6 dorsala (extensor) senfack (senkompartment). Dessa är numrerade 1-6 från radialsidan till ulnarsidan av handleden.
  • Extensorsenornas senskidor (vagina tendinis) passerar under extensorretinaklet (retinaculum musculorum extensorum). Själva senfacken (kompartment) bildas genom att septa från extensorretinaklet fäster på underarmens ben eller ledkapseln.
  • Senskidorna reducerar friktionen av extensorsenorna som korsar de kompartment som bildas av septae.


Dorsala Senfacken
SenfackSenorAssocierad patologi
Kompartment  (senfack) 1Abductor pollicis longus (APL) och extensor pollicis brevis (EPB). Dessa senor formar laterala sidana av fossa tabatière (fovea radialis)De Quervain-tenosynovit
Kompartment  (senfack) 2Extensor carpi radialis longus (ECRL) och extensor carpi radialis brevis (ECRB)Intersektionssyndrom
Kompartment  (senfack) 3Extensor pollicis longus (EPL). Denna formar mediala sidan av fossa tabatière (fovea radialis)EPL-tensosynovit (trummarhandled)
Kompartment  (senfack) 4Extensor digitorum (ED) och extensor indicis (EI)
  • EI kallas även extensor indicis proprius (EIP)
Extensortenosynovit
Kompartment  (senfack) 5Extensor digiti minimi (EDM)
  • EDM kallas även extensor digiti quinti proprius
Vaughn-Jackson-syndrom
Kompartment  (senfack) 6Extensor carpi ulnaris (ECU)Snapping ECU

Innehållsförteckning

1. Netter, Frank (2014). Atlas of Human Anatomy (sixth ed.). Philadelphia: Elsevier. ISBN 978-1455704187.