Höftledsdysplasi

Synonymer
Höftdysplasi
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Dysplasia of the hip

BAKGRUND

Definition

Underutvecklat acetabulum som inte täcker caput femoris på ett adekvat sätt.1

Epidemiologi

Idiopatisk dysplasi hos vuxna blir symtomgivande mellan puberteten och 30-årsåldern.1

Patoanatomi

Avvikelser i anatomi medför ogynnsamma mekaniska förhållanden och ökad belastning på höftleden. Detta leder till att degenerativa förändringar utvecklas, vilket leder till minskad rörlighet och slutligen höftledsartros.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Patienten upplever en trötthetskänsla i ljumske och lår samt smärtor med C-formad utbredning över glutéer, trochanterområde och ljumske. Detta leder till nedsatt aktivitet och försämrad livskvalitet. Symtom som vid artros uppstår slutligen p.g.a. degenerativa förändringar.1

Tecken

Rörelse: Oftast normalt rörelseomfång, men smärta vid maximal flexion.1
Specifika tester
  • Inklämningstest: Ljumsksmärta vid utåtrotation av extenderad höft.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Diagnos

Diagnosen ställs med röntgen och anamnes.

Slätröntgen

Projektioner: Frontal- (AP) och lateralbilder av höftleden samt frontalbild av bäckenet.1
Fynd: Radiologisk dysplasi föreligger hos 4-5 % av befolkningen.1 Mätning av vinklar utförs som beskriver hur väl caput täcks av acetabulum. Övre delen av femur kan vara valgusvinklad eller ha ökad anteversion.1 Artros ses i senare skede.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Lindrig dysplasi utan större besvär behandlas icke-operativt med fysioterapi. Annars gäller operation. 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Lindrig dysplasi utan större besvär och utan tecken till artros.
Metod: Rörelseträning med hjälp av fysioterapeut.

Operativ Behandling

Periacetabulär osteotomi
Indikation: Påtagliga smärtor och förlust av funktion utan tecken till artros.1
Metod: Ledbevarande kirurgi där man förflyttar acetabulum i förhållande till caput femoris, vilket ger bättre täckning.1

Artroplastik
Indikation: Påtagliga smärtor, förlust av funktion samt tecken till artros.1
Metod: Höftledsprotes.1

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Artros: Degenerativa förändringar utvecklas, vilket leder till minskad rörlighet och slutligen höfledsartros.1

Prognos

Prognosen beror på om artros har utvecklats samt graden av anatomisk avvikelse.1

Innehållsförteckning

1. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan