Hög Radialisnervpares

Synonymer
-
Andra stavningar
-
Latin/Grekiska
-
Engelska
Saturday night palsy

BAKGRUND

Definition

Pares (förlamning) av handledens och fingrarnas extensormuskulatur.1

Patogenes

Vanligen resultatet av en lokal tryckskada på n. radialis på överarmen vid passagen bakom humerus. Detta kan ses efter långvarigt tryck mot överarmen eller i samband med en diafysär humerusfraktur.1 

Patofysiologi

Paresen orsakas vanligtvis av ett lokalt överledningshinder på skadenivån, beroende på en lokal myelinskada i nerven.1

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Domningar och parestesier. 

Tecken

Tecken till pares av handledens och fingrarnas extensormuskulatur.1

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Vanligen inte indicerad.

Neurografi

Neurografi är indicerat vid utebliven förbättring efter 3 månader.

HANDLÄGGNING

Behandlingsöversikt

Tillståndet behandlas primärt icke-operativt. 

Icke-operativ Behandling

Indikation: Initialt behandling.1
Metod: Axonernas kontinuitet är i dessa fall bevarad (neurapraxi) och paresen går som regel spontant i regress inom ett 2-3 månader. Kontrakturprofylax med hjälp av lämpliga ortoser är den enda behandlingen.1

Operativ Behandling

Indikation: Om paresen kvarstår mer än 3 månader efter en humerusfraktur.1
Metod: Nerven kan vara klämd i frakturen eller en callusbildning och en operativ friläggning av nerven kan vara motiverad.1

PROGNOS

Prognos

Paresen går som regel spontant i regress inom ett 2-3 månader.1

Innehållsförteckning

1. Lundborg, G. and Björkman, A. (2015). Handkirurgi. 3 upplagan. Lund: Studentlitteratur.