Humerusepikondylfraktur, Radial (Barn)

Synonymer
Lateral humerusepikondylfraktur
Andra stavningar
Humerusepicondylfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Lateral/radial epicondylar apophyseal fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

Extremt sällsynt hos barn.

Skademekanism

Direkttrauma: Våld mot laterala epikondylen kan leda till fraktur. Dessa kan vara komminuta.
Indirekt trauma: Kan uppstå vid forcerad volar flexion av en extenderad handled, vilket leder till avulsion av extensorsenursprunget, ofta med betydande dislocering eftersom fragmentet dras distalt av extensormuskulaturen.

Klassifikation

Beskrivande klassifikation:
  • Avulsion.
  • Komminut.
  • Dislokation.

Anatomi

  • Laterala epikondylossifikationscentret uppstår vid 10-11 års ålder. Dock sluter inte ossifikationen förrän det andra decenniet i livet.
  • Laterala epikondylen är ursprunget för många av handleds- och underarmsextensorerna. Avulsionskador står för en del av frakturerna, såväl som dislokation vid egentlig fraktur.

KLINISKA MANIFESTATIONER

Symtom

Smärta och svullnad.

Tecken

Inspektion: Laterala svullnad.
Palpation: Palpationsömhet över laterala epikondylen.
Rörelseomfång: Smärta vid rörelse av armbågen och handleden. Förlust av extensorstyrkan kan noteras.

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

AP-projektionen ger vanligen diagnosen. Laterala epikondylfysen representerar en linjär radiolucens på den laterala aspekten av den distala humerus och misstas vanligen för en fraktur. Gå därför på status, cortikal diskontinuitet och överliggande mjukvävnadssvullnad för att ställa diagnos.

Bildgalleri
Klicka på bilden för att förstora den
lateral epikondylfraktur
Fraktur avlösande capitellum och laterala epikondylen med lateral rotation.
lateral epikondylfraktur

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Nästan alla laterala epikondylfrakturer kan behandlas icke-operativt.
Metod: Dorsal gipsskena i 90° flexion och supination i 3-4 veckor.

Operativ Behandling

Indikation: Interposition av fragment i leden. Fragmenten finns vanligen i radiocapitellära leden.
Metod:
  • Små fragment: Kan extirperas. Dorsal gipsskena i 3-4 veckor.
  • Stora fragment med senurprung: Kan återfästas med skruvar eller K-stift. Dorsal gipsskena i 3-4 veckor.

KOMPLIKATIONER OCH PROGNOS

Komplikationer

Icke-läkning: Uppstår vanligen med etablerad fibrös icke-läkning av laterala epikondylfragmentet. Utgör dock sällan ett funktionellt eller symptomatiskt problem.

Prognos

Vanligen god.

Innehållsförteckning

1. Egol, K., Koval, K. and Zuckerman, J. (2015). ”Lateral Epicondylar Apophyseal Fractures: Pediatric Elbow.” Handbook of fractures. Philadelphia: Wolters Kluwer Health.