Humeruskondylfraktur, Ulnar (Barn)

Synonymer
Medial humeruskondylfraktur
Andra stavningar
Humeruscondylfraktur
Latin/Grekiska
-
Engelska
Medial condylar physeal fracture, medial condyle fracture

BAKGRUND

Epidemiologi

Fraktur av ulnara humeruskondylen.

Epidemiologi

  • Extremt ovanligt tillstånd som en isolerad skada.1,2
  • Uppkommer vanligen i tonåren när fysen börjar slutas.1,2

Patoanatomi

  • Kan vara en mejsel- eller avslitningsfraktur.1,2
  • Fragmentet är ursprunget för den långa flexormuskulaturen och kan roteras 90° framåt och ulnart.1,2

KLINISKA MANIFESTATIONER

Översikt

Som vid ulnar humerusepikondylfraktur.2

UTREDNING OCH DIAGNOS

Slätröntgen

Kan påvisa fraktur. Förväxlas ofta med ulnar epikondylfraktur.

HANDLÄGGNING

Icke-operativ Behandling

Indikation: Odislocerade och stabila frakturer.1,2
Metod: Behandlas med gips i 3-4 veckor.1,2

Operativ Behandling

Indikation: Instabila och dislocerade frakturer.1,2
Metod: Reponeras öppet och intern fixeras. Därefter gips i 3-4 veckor.1,2
  • Om frakturen upptäcks efter 3-4 veckor rekommenderas inte operation p.g.a. stor risk för avaskulär nekros.1

KOMPLIKATIONER

Komplikationer

Cubitus valgus: Uppstår p.g.a. stimulering av tillväxt med en överväxt av mediala kondylen. Leder sällan till funktionella besvär. Risken för tillväxtstörning är dock relativt liten.1,2

Innehållsförteckning

1. Düppe, H., Ohlin, A. (2007). Danielssons och Willners Barnortopedi. Lund: Studentlitteratur.
2. Roos, H., Karlsson, M., Karlsson, J. and Roos, H. (2018). Ortopedi. 1a upplagan